معرفی بیماری ها
آگورافوبيا (ترس مفرط از حضور در مکان شلوغ) (بازار هراسي-گذرهراسي)« روانپزشکي«معرفی بیماری ها«
روانپزشکي
    
    
آگورافوبيا (ترس مفرط از حضور در مکان شلوغ) (بازار هراسي-گذرهراسي)
 
درباره آی پزشک
درباره آی پزشک
جستجو در آی پزشک
 
تماس با آی پزشک
وب سایت : www.IPezeshk.com
آدرس ایمیل : info@IPezeshk.com
 
بالا