معرفی پزشکان
علي قربانزاده«طب اورژانس«متخصصین«معرفی پزشکان«

آیا حذف وعده شام برای سلامت سیستمهای بدن، کار توصیه شده ای است؟

چگونه می توان از سلامت ترشک، لواشک و ... مصرفی اطمینان حاصل کرد؟

شرایط نگهداری انواع روغن (بودن در معرض اکسیژن، نور، دما و ...) چگونه است؟

نقطه دود روغن به چه معنی است و دانستن آن چه کاربردی دارد؟

بهترین نانها از لحاظ ارزش تغذیه ای و سلامت تهیه آنها، کدامند؟

شرایط از بین رفتن بهداشت مواد غذایی پروتئینی چیست، تا بتوان در هنگام خرید و نگهداری در منزل مد نظر قرار داد؟

در زنان و مردان 60-25 سال روزانه چه مقدار از انواع گوشت ها باید مصرف شود؟

تعداد سهم مصرفی روزانه از گروههای غذایی مختلف در هرم تغذیه دارای دامنه عددی است . در زنان و مردان 60-25 سال اعداد سهم هر دسته غذایی به چه عواملی بستگی دارد؟

اصول استاندارد در بلند کردن اجسام سنگین چیست؟

آیا خمیازه کشیدن شدید و طولانی می تواند باعث در رفتگی مفصل فک شود؟

طب اورژانس
 
    
آقای دکترعلي قربانزاده
( طب اورژانس )
 
آشنایی با آی پزشک
درباره آی پزشک
درباره آی پزشک
جستجو در آی پزشک
 
تماس با آی پزشک
وب سایت : www.IPezeshk.com
آدرس ایمیل : info@IPezeshk.com
 
بالا