معرفی پزشکان
آلرژي و ايمنولوژي«فوق تخصص و فلو شیپ«معرفی پزشک«
آلرژي و ايمنولوژي
دکتر نرگس اسلامي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شریعتیگروه : آلرژي و ايمنولوژي

تلفن :
تلفن مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: 22227021 الي 9


مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد

 
دکتر محمد وجگاني
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : آلرژي و ايمنولوژي

تلفن :

 
دکتر محمدحسين نيکنام
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : آلرژي و ايمنولوژي

تلفن :

 
دکتر فرشيد نوربخش
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : آلرژي و ايمنولوژي

تلفن :

 
دکتر امينه لطفي نيا
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : آلرژي و ايمنولوژي

تلفن :

 
دکتر عيسي صالحي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : آلرژي و ايمنولوژي

تلفن : 66419536

بلوار کشاورز، خيابان پورسينا، دانشکده علوم پزشکي تهران، گروه ايمونولوژي

 
دکتر سميرا رجايي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : آلرژي و ايمنولوژي

تلفن :

 
دکتر ريحانه حسيني
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : آلرژي و ايمنولوژي

تلفن : 77883283 - 77883288

اتوبان باقري، خيابان فرجام، خيابان شهيد باغدارنيا، بيمارستان آرش

 
دکتر مريم حسينعلي ايزد
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : آلرژي و ايمنولوژي

تلفن :

 
دکتر جمشيد حاجتي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : آلرژي و ايمنولوژي

تلفن :

 
دکتر کبري بامداد مهرباني
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : آلرژي و ايمنولوژي

تلفن :

 
دکتر منصوره شريعت
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : آلرژي و ايمنولوژي

تلفن : 77448181


مطب: شميران نو، خيابان سراج

 
دکتر نيما پروانه
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : آلرژي و ايمنولوژي

تلفن : 61479

انتهاي بلوار کشاورز ، خيابان دکتر محمد قريب ، جنب بيمارستان امام خميني(ره) ، پلاک 62، بيمارستان مرکز طبي کودکان

 
دکتر نيما رضايي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : آلرژي و ايمنولوژي

تلفن : 66929234

بلوار کشاورز، خيابان دکتر قريب، بيمارستان مرکز طبي کودکان

 
دکتر زهرا پورپاک
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : آلرژي و ايمنولوژي

تلفن :

 
دکتر اصغر آقامحمدي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : آلرژي و ايمنولوژي

تلفن : 61475

انتهاي بلوار کشاورز، خيابان دکتر محمد قريب، جنب بيمارستان امام خميني(ره)، پلاک 62، مرکز طبي کودکان

 
دکتر مسعود موحدي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : آلرژي و ايمنولوژي

تلفن : 22365065


مطب: سعادت آباد، روبروي بيمارستان شهيد مدرس، ساختمان پليکان، طبقه دوم

 
دکتر مصطفي معيني
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : آلرژي و ايمنولوژي

تلفن : 26118075

فرمانيه، ساختمان پزشکان فرمانيه تلفن: 26118075 2- بلوار کشاورز، خيابان دکتر محمد قريب، جنب بيمارستان امام خميني، پلاک 62، مرکز طبي کودکان تلفن : 61475

 
دکتر محمد قره گزلو
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : آلرژي و ايمنولوژي

تلفن :
تلفن مرکز طبي کودکان: 61475
تلفن مطب: 66949889

انتهاي بلوار کشاورز، خيابان دکتر محمد قريب، جنب بيمارستان امام خميني(ره)، پلاک 62، مرکز طبي کودکان
مطب: خيابان فرصت شيرازي، قبل از خيابان جمالزاده، نبش کوچه صالحي

 
دکتر سميرا رجايي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : آلرژي و ايمنولوژي

تلفن :

 
12>>
 
آشنایی با آی پزشک
درباره آی پزشک
درباره آی پزشک
جستجو در آی پزشک
 
تماس با آی پزشک
وب سایت : www.IPezeshk.com
آدرس ایمیل : info@IPezeshk.com
 
بالا