معرفی پزشکان
داروسازي (فارماکولوژي)«متخصصین«معرفی پزشک«
داروسازي (فارماکولوژي)فارماکولولوژي عبارت از مطالعه خواص و تاثيرات داروها و ترکيبات دارويي طبي بر روي بدن است. داروها مواد شيميايي مورد استفاده در تشخيص، درمان وپيشگيري از بيماريها هستند.
دکتر نوشين ابوالقاسمي
 
استان : تهرانشهر : دماوند
منطقه : نا مشخصگروه : داروسازي (فارماکولوژي)

تلفن :
تلفن بيمارستان سوم شعبان دماوند:76319781 - 021 الي 3


بيمارستان سوم شعبان دماوند: دماوند، گيلاوند، روبروي پزشکي قانوني جيلارد

 
دکتر مريم جعفري
 
استان : تهرانشهر : دماوند
منطقه : نا مشخصگروه : داروسازي (فارماکولوژي)

تلفن :
تلفن بيمارستان سوم شعبان دماوند:76319781 - 021 الي 3


بيمارستان سوم شعبان دماوند: دماوند، گيلاوند، روبروي پزشکي قانوني جيلارد

 
دکتر مهتا پاک نژاد
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شوشگروه : داروسازي (فارماکولوژي)

تلفن :
تلفن بيمارستان مهديه: 55062628 (11 خط)


بيمارستان مهديه: ميدان شوش، خيابان فداييان اسلام، کوچه شيشه گر خانه، خيابان شهيد رجب نيا

 
دکتر الهام کرداري
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شریعتیگروه : داروسازي (فارماکولوژي)

تلفن :
تلفن مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: 22227021 الي 9


مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد

 
دکتر اعظم السادات قاسمي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شریعتیگروه : داروسازي (فارماکولوژي)

تلفن :
تلفن مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: 22227021 الي 9


مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد

 
دکتر علي اصغر فضائلي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شریعتیگروه : داروسازي (فارماکولوژي)

تلفن :
تلفن مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: 22227021 الي 9


مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد

 
دکتر خاطره ظفري
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شریعتیگروه : داروسازي (فارماکولوژي)

تلفن :
تلفن مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: 22227021 الي 9


مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد

 
دکتر کيانوش فردي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : الهیهگروه : داروسازي (فارماکولوژي)

تلفن :
تلفن بيمارستان اختر: 22002763 - 22001072


بيمارستان اختر: الهيه، خيابان شريفي منش، بن بست آذر

 
دکتر زينب احمدي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : الهیهگروه : داروسازي (فارماکولوژي)

تلفن :
تلفن بيمارستان اختر: 22002763 - 22001072


بيمارستان اختر: الهيه، خيابان شريفي منش، بن بست آذر

 
دکتر فرانک مهدوي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : نیاورانگروه : داروسازي (فارماکولوژي)

تلفن : 26107681

خيابان نياوران، جوزي، پلاک 7

 
دکتر محمود قاضي خوانساري
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : داروسازي (فارماکولوژي)

تلفن :

 
دکتر سيد مهدي رضايت سرخ آبادي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : داروسازي (فارماکولوژي)

تلفن :

 
دکتر رضا رحيميان
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : داروسازي (فارماکولوژي)

تلفن :

 
دکتر احمدرضا دهپور
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : داروسازي (فارماکولوژي)

تلفن :

 
دکتر فرح ناز جزايري جونقاني
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : داروسازي (فارماکولوژي)

تلفن :

 
دکتر شيرين پرويني
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : داروسازي (فارماکولوژي)

تلفن :

 
دکتر اعظم بختياريان
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : داروسازي (فارماکولوژي)

تلفن :

 
دکتر شهرام اجتماعي مهر
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : داروسازي (فارماکولوژي)

تلفن :

 
دکتر شادي بني اسدي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : نیاورانگروه : داروسازي (فارماکولوژي)

تلفن : بيمارستان مسيح دانشوري: 3007 الي 27123000 -26105050

بيمارستان مسيح دانشوري: خيابان شهيد باهنر (نياوران)، دارآباد، کدپستي 19556 ، صندوق پستي 154/19575

 
1
 
آشنایی با آی پزشک
درباره آی پزشک
درباره آی پزشک
جستجو در آی پزشک
 
تماس با آی پزشک
وب سایت : www.IPezeshk.com
آدرس ایمیل : info@IPezeshk.com
 
بالا