پزشکي هسته اي«معرفی پزشک«
پزشکي هسته اي
 
عباس يوسفي کما
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : نیاوران
گروه : پزشکي هسته اي

آدرس بيمارستان مسيح دانشوري: تهران ، خيابان شهيد باهنر (نياوران)، دارآباد، کدپستي 19556 ، صندوق پستي 154/19575

 
الهه پيرايش
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : تجریش
گروه : پزشکي هسته اي


بيمارستان شهداي تجريش: ميدان تجريش، خيابان شهرداري

 
سپيده خوشبخت
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : تجریش
گروه : پزشکي هسته اي


بيمارستان شهداي تجريش: ميدان تجريش، خيابان شهرداري

 
مهستي عمويي
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : تجریش
گروه : پزشکي هسته اي


بيمارستان شهداي تجريش: ميدان تجريش، خيابان شهرداري

 
عيسي نشاندار اصل
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : ولنجک
گروه : پزشکي هسته اي


بيمارستان طالقاني: خيابان ولنجک، خيابان تابناک، جنب دانشگاه شهيد بهشتي

 
محسن قطبي
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : ولنجک
گروه : پزشکي هسته اي


بيمارستان طالقاني: بزرگراه شهيد چمران، خيابان يمن، خيابان شهيد اعرابي

 
آرمان حسن زاده
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : تهران
گروه : پزشکي هسته اي

 
آرمان حسن زاده راد
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : تهران
گروه : پزشکي هسته اي

 
ارمغان فرد اصفهاني
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : تهران
گروه : پزشکي هسته اي

 
ارمغان فرداصفهاني
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : تهران
گروه : پزشکي هسته اي

 
بابک فلاحي سيچاني
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : تهران
گروه : پزشکي هسته اي

 
بابک فلاحي
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : تهران
گروه : پزشکي هسته اي


بيمارستان شريعتي: کارگرشمالي (اميرآباد)، بالاتر از پمپ بنزين

 
بابک شفيعي
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : تهران
گروه : پزشکي هسته اي

 
داود بيکي
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : تهران
گروه : پزشکي هسته اي

 
دکتر جليل مجد اردکاني
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : تهران
گروه : پزشکي هسته اي

 
دکتر جواد اسماعيلي
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : تهران
گروه : پزشکي هسته اي

 
دکتر عليرضا امامي اردکاني
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : تهران
گروه : پزشکي هسته اي

 
دکتر فريبا اخضري
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : تهران
گروه : پزشکي هسته اي

 
دکتر فريبا اخضري نصرآبادي
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : تهران
گروه : پزشکي هسته اي

 
دکتر محمد افتخاري
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : تهران
گروه : پزشکي هسته اي

 
12 >>
 
آشنایی با آی پزشک
درباره آی پزشک
تماس با آی پزشک
عضویت در آی پزشک
جستجو در آی پزشک
تماس با آی پزشک
وب سایت : www.IPezeshk.com
وب ایمیل : info@IPezeshk.com