بيهوشي«معرفی پزشک«
بيهوشي
 
دکتر شيده دبير
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : دارآباد
گروه : بيهوشي


بيمارستان مسيح دانشوري : پورابتهاج (دارآباد)، نرسيده به ميدان دارآباد
بيمارستان اختر:الهيه، خيابان شريفي منش، بن بست آذر

 
دکتر رضا خواجه نوري
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : آجودانیه
گروه : بيهوشي

مهرآباد جنوبي خ پادگان چهارراه تفرش پ 130

 
بهروز فرزانگان بيدگلي
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : نیاوران
گروه : بيهوشي

آدرس بيمارستان مسيح دانشوري: تهران ، خيابان شهيد باهنر (نياوران)، دارآباد، کدپستي 19556 ، صندوق پستي 154/19575
آدرس مطب: ميدان ونک چهارراه جهان کودک ، ضلع شمال غربي ساختمان 42ط1واحد

 
پوپک فرنيا
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : نیاوران
گروه : بيهوشي

آدرس بيمارستان مسيح دانشوري: تهران ، خيابان شهيد باهنر (نياوران)، دارآباد، کدپستي 19556 ، صندوق پستي 154/19575

 
دکتر طاهره پارسا
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : نیاوران
گروه : بيهوشي


بيمارستان مسيح دانشوري: نياوران، خيابان شهيد باهنر، دارآباد

 
عليرضا جهانگيري فرد
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : نیاوران
گروه : بيهوشي

آدرس بيمارستان مسيح دانشوري: خيابان شهيد باهنر (نياوران)، دارآباد، کدپستي 19556 ، صندوق پستي 154/19575

 
ليدا فدايي زاده
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : نیاوران
گروه : بيهوشي

آدرس بيمارستان مسيح دانشوري: تهران ، خيابان شهيد باهنر (نياوران)، دارآباد، کدپستي 19556 ، صندوق پستي 154/19575

 
بابک قرائي
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : پاسداران
گروه : بيهوشي


بيمارستان شهيد لبافي نژاد: خيابان پاسداران، بوستان نهم

 
پيمان دادخواه
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : پاسداران
گروه : بيهوشي


بيمارستان شهيد لبافي نژاد: خيابان پاسداران، بوستان نهم

 
عليرضا جعفري
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : پاسداران
گروه : بيهوشي


بيمارستان شهيد لبافي نژاد: خيابان پاسداران، بوستان نهم

 
فاطمه روزنشين
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : پاسداران
گروه : بيهوشي


بيمارستان شهيد لبافي نژاد: خيابان پاسداران، بوستان نهم

 
محمدرضا کامران منش
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : پاسداران
گروه : بيهوشي


بيمارستان شهيد لبافي نژاد: خيابان پاسداران، بوستان نهم

 
مهتاب پور زماني
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : پاسداران
گروه : بيهوشي


بيمارستان شهيد لبافي نژاد: خيابان پاسداران، بوستان نهم

 
همايون آقامحمدي
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : پاسداران
گروه : بيهوشي


بيمارستان شهيد لبافي نژاد: خيابان پاسداران، بوستان نهم

 
بهنام حسيني
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : الهیه
گروه : بيهوشي


بيمارستان اختر:الهيه، خيابان شريفي منش، بن بست آذر

 
غلامرضا محسني
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : الهیه
گروه : بيهوشي


بيمارستان اختر: خيابان شريعتي ، پل رومي ، خيابان شريفي منش ، بن بست آذر
بيمارستان شهداي تجريش: ميدان تجريش

 
فاطمه حسيني
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : الهیه
گروه : بيهوشي


بيمارستان اختر: الهيه، خيابان شريفي منش، بن بست آذر

 
بديع الزمان رادپي
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : تجریش
گروه : بيهوشي


بيمارستان شهداي تجريش: ميدان تجريش، خيابان شهرداري

 
حميدرضا عزيزي فارساني
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : تجریش
گروه : بيهوشي


بيمارستان شهداي تجريش: ميدان تجريش، خيابان شهرداري

 
حميرا کوزه کناني
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : تجریش
گروه : بيهوشي


بيمارستان شهداي تجريش: ميدان تجريش، خيابان شهرداري

 
12345 >>
 
آشنایی با آی پزشک
درباره آی پزشک
تماس با آی پزشک
عضویت در آی پزشک
جستجو در آی پزشک
تماس با آی پزشک
وب سایت : www.IPezeshk.com
وب ایمیل : info@IPezeshk.com