پزشکي ورزشي«معرفی پزشک«
پزشکي ورزشي
 
امير حسين عابدي يکتا
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : ولنجک
گروه : پزشکي ورزشي


بيمارستان طالقاني: بزرگراه شهيد چمران، خيابان يمن، خيابان شهيد اعرابي

 
شهرزاد خسروي
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : ولنجک
گروه : پزشکي ورزشي


بيمارستان طالقاني: بزرگراه شهيد چمران، خيابان يمن، خيابان شهيد اعرابي

 
محمد حسبي
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : ولنجک
گروه : پزشکي ورزشي


بيمارستان طالقاني: بزرگراه شهيد چمران، خيابان يمن، خيابان شهيد اعرابي

 
مهرشاد پور سعيد اصفهاني
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : ولنجک
گروه : پزشکي ورزشي


بيمارستان طالقاني: بزرگراه شهيد چمران، خيابان يمن، خيابان شهيد اعرابي

 
پرديس نورمحمدپور
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : تهران
گروه : پزشکي ورزشي


مطب: بزرگراه جلال آل احمد، بعد از پل نصر (گيشا)، روبروي درمانگاه بيمارستان دکتر شريعتي، پلاک 7، مرکز تخصصي پزشکي ورزشي

 
توحيد سيف برقي
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : تهران
گروه : پزشکي ورزشي

 
دکتر عزيزه فرزين مهر
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : تهران
گروه : پزشکي ورزشي

 
دکتر مريم ابوالحسني
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : تهران
گروه : پزشکي ورزشي

 
رامين کردي
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : تهران
گروه : پزشکي ورزشي

 
رضا مظاهري
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : تهران
گروه : پزشکي ورزشي

 
زهرا علي زاده
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : تهران
گروه : پزشکي ورزشي

 
فرزين حلب چي
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : تهران
گروه : پزشکي ورزشي

 
مريم ميرشاهي
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : تهران
گروه : پزشکي ورزشي

 
1
 
آشنایی با آی پزشک
درباره آی پزشک
تماس با آی پزشک
عضویت در آی پزشک
جستجو در آی پزشک
تماس با آی پزشک
وب سایت : www.IPezeshk.com
وب ایمیل : info@IPezeshk.com