کودکان - روماتولوژي«معرفی پزشک«
کودکان - روماتولوژي
 
دکتر خسرو رحماني
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : شریعتی
گروه : کودکان - روماتولوژي


بيمارستان مفيد:تهران، خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد، مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد
مطب:خيابان شريعتي، دوراهي قلهک، کوچه شهيد پور مشکاني، سازمان بيمه خدمات درماني

 
خسرو رحماني
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : شریعتی
گروه : کودکان - روماتولوژي


مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد

 
دکتر رضا شياري
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : شریعتی
گروه : کودکان - روماتولوژي


بيمارستان مفيد:تهران، خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد، مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد

مطب:خيابان شريعتي، بعد از سه راه ميرداماد، نرسيده به ايستگاه مترو شريعتي، بن بست شريفي، پلاک 10،طبقه همکف

 
دکتر مهرنوش حساس يگانه
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : شریعتی
گروه : کودکان - روماتولوژي


بيمارستان مفيد:هران، خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد، مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد

بيمارستان اختر:تهران - خيابان شريعتي -خيابان پل رومي- خيابان شريفي منش - بن بست آذر -بيمارستان اختر

 
دکتر ودود جوادي پروانه
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : شریعتی
گروه : کودکان - روماتولوژي


بيمارستان مفيد:تهران، خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد، مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد

بيمارستان شهداي تجريش:تهران، ميدان تجريش، خ شهرداري

 
رضا شياري
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : شریعتی
گروه : کودکان - روماتولوژي


مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد
مطب: خيابان شريعتي، بالاتر از سه راه ميرداماد، روبروي بانک شهر، کوچه شريفي، پلاک 10، طبقه اول

 
سيدرضا رئيس کرمي
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : تهران
گروه : کودکان - روماتولوژي

بلوار کشاورز، بيمارستان امام خميني

 
1
 
آشنایی با آی پزشک
درباره آی پزشک
تماس با آی پزشک
عضویت در آی پزشک
جستجو در آی پزشک
تماس با آی پزشک
وب سایت : www.IPezeshk.com
وب ایمیل : info@IPezeshk.com