داروسازي (فارماکولوژي)«معرفی پزشک«
داروسازي (فارماکولوژي)
 
دکتر شادي بني اسدي
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : نیاوران
گروه : داروسازي (فارماکولوژي)

بيمارستان مسيح دانشوري: خيابان شهيد باهنر (نياوران)، دارآباد، کدپستي 19556 ، صندوق پستي 154/19575

 
فرانک مهدوي
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : نیاوران
گروه : داروسازي (فارماکولوژي)

خيابان نياوران، جوزي، پلاک 7

 
زينب احمدي
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : الهیه
گروه : داروسازي (فارماکولوژي)


بيمارستان اختر: الهيه، خيابان شريفي منش، بن بست آذر

 
کيانوش فردي
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : الهیه
گروه : داروسازي (فارماکولوژي)


بيمارستان اختر: الهيه، خيابان شريفي منش، بن بست آذر

 
اعظم السادات قاسمي
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : شریعتی
گروه : داروسازي (فارماکولوژي)


مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد

 
الهام کرداري
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : شریعتی
گروه : داروسازي (فارماکولوژي)


مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد

 
خاطره ظفري
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : شریعتی
گروه : داروسازي (فارماکولوژي)


مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد

 
علي اصغر فضائلي
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : شریعتی
گروه : داروسازي (فارماکولوژي)


مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد

 
مهتا پاک نژاد
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : شوش
گروه : داروسازي (فارماکولوژي)


بيمارستان مهديه: ميدان شوش، خيابان فداييان اسلام، کوچه شيشه گر خانه، خيابان شهيد رجب نيا

 
احمدرضا دهپور
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : تهران
گروه : داروسازي (فارماکولوژي)

 
اعظم بختياريان
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : تهران
گروه : داروسازي (فارماکولوژي)

 
دکتر شهرام اجتماعي مهر
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : تهران
گروه : داروسازي (فارماکولوژي)

 
رضا رحيميان
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : تهران
گروه : داروسازي (فارماکولوژي)

 
سيد مهدي رضايت سرخ آبادي
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : تهران
گروه : داروسازي (فارماکولوژي)

 
شيرين پرويني
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : تهران
گروه : داروسازي (فارماکولوژي)

 
فرح ناز جزايري جونقاني
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : تهران
گروه : داروسازي (فارماکولوژي)

 
محمود قاضي خوانساري
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : تهران
گروه : داروسازي (فارماکولوژي)

 
مريم جعفري
 
استان : تهران
شهر : دماوند
منطقه : نا مشخص
گروه : داروسازي (فارماکولوژي)


بيمارستان سوم شعبان دماوند: دماوند، گيلاوند، روبروي پزشکي قانوني جيلارد

 
نوشين ابوالقاسمي
 
استان : تهران
شهر : دماوند
منطقه : نا مشخص
گروه : داروسازي (فارماکولوژي)


بيمارستان سوم شعبان دماوند: دماوند، گيلاوند، روبروي پزشکي قانوني جيلارد

 
1
 
آشنایی با آی پزشک
درباره آی پزشک
تماس با آی پزشک
عضویت در آی پزشک
جستجو در آی پزشک
تماس با آی پزشک
وب سایت : www.IPezeshk.com
وب ایمیل : info@IPezeshk.com