«مرکز اورژانس و پايگاه ثابت بين راهي«معرفی مراکز درمانی«
مرکز اورژانس و پايگاه ثابت بين راهي
 
اورژانس تهران منطقه 18
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : نا مشخصگروه : مرکز اورژانس و پايگاه ثابت بين راهي

شهرزيبا جاده شهران انتهاي خ يکم درمانگاه کن

 
پايگاه اورژانس 511 اورژانس تهران
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : نا مشخصگروه : مرکز اورژانس و پايگاه ثابت بين راهي

سه راه آذري خ جرجاني مرکز بهداشتي درماني نقي نيا

 
پايگاه شماره 9 باغستان
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : نا مشخصگروه : مرکز اورژانس و پايگاه ثابت بين راهي

انتهاي بلوار باغستان مرکز آتش نشاني

 
منطقه 5 اورژانس تهران 115
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : نا مشخصگروه : مرکز اورژانس و پايگاه ثابت بين راهي

استاد معين درمانگاه شمس

 
پايگاه 023 شهرک وصال
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : نا مشخصگروه : مرکز اورژانس و پايگاه ثابت بين راهي

خ رجايي - خ ستاره - م وصال - انتهاي شهرک وضال

 
پايگاه 103 جاده ساوه
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : نا مشخصگروه : مرکز اورژانس و پايگاه ثابت بين راهي

شهرک شريعتي - خ ماهان

 
پايگاه 303 راه آهن
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : نا مشخصگروه : مرکز اورژانس و پايگاه ثابت بين راهي

ميدان راه آهن - خ شوش - نرسيده به م وحدت اسلامي

 
پايگاه 313 حسن آباد
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : نا مشخصگروه : مرکز اورژانس و پايگاه ثابت بين راهي

م حسن آباد - داخل آتش نشاني

 
پايگاه 415 کميل
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : نا مشخصگروه : مرکز اورژانس و پايگاه ثابت بين راهي

خ کميل - نبش پل نواب

 
پايگاه 503 ترمينال جنوب
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : نا مشخصگروه : مرکز اورژانس و پايگاه ثابت بين راهي

ترمينال جنوب

 
پايگاه 603 دشت آزادگان
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : نا مشخصگروه : مرکز اورژانس و پايگاه ثابت بين راهي

م بهمن - دشت آزادگان شمال - روبروي فرهنگسراي بهمن

 
پايگاه 613 عوارضي تهران - قم
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : نا مشخصگروه : مرکز اورژانس و پايگاه ثابت بين راهي

اول عوارضي تهران - قم

 
پايگاه 703 آزادگان
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : نا مشخصگروه : مرکز اورژانس و پايگاه ثابت بين راهي

تقاطع فداييان اسلام و آزادگان

 
پايگاه 713 م تره بار
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : نا مشخصگروه : مرکز اورژانس و پايگاه ثابت بين راهي

م مرمزي ميوه و تره بار - فاز 2 - سالن د 11

 
پايگاه 915 بريانک
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : نا مشخصگروه : مرکز اورژانس و پايگاه ثابت بين راهي

خ قزوين - خ شهيد عبدي - خ پهلوان

 
پايگاه ثابت شهري 513 اخوان
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : نا مشخصگروه : مرکز اورژانس و پايگاه ثابت بين راهي

خ وليعصر - بالاتر از منيره - داخل بيمارستان اخوان سابق

 
پايگاه جمهوري 312
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : نا مشخصگروه : مرکز اورژانس و پايگاه ثابت بين راهي

جمهوري - بين فلسطين و ابوريحان - جنب سينما جمهوري

 
احمد اباد
 
استان : تهرانشهر : اسلامشهر
منطقه : نا مشخصگروه : مرکز اورژانس و پايگاه ثابت بين راهي

اسلام شهر احمد اباد مستوفي جنب مجتمع ورزشي ملک

 
اسلام شهر 400
 
استان : تهرانشهر : اسلامشهر
منطقه : نا مشخصگروه : مرکز اورژانس و پايگاه ثابت بين راهي

اسلام شهر جاده ساوه ابتداي شهرک لاله

 
الغدير
 
استان : تهرانشهر : اسلامشهر
منطقه : نا مشخصگروه : مرکز اورژانس و پايگاه ثابت بين راهي

اسلام شهر ميدان الغدير بسمت ميدان قائم جنب مسجد

 
 
آشنایی با آی پزشک
درباره آی پزشک
تماس با آی پزشک
عضویت در آی پزشک
جستجو در آی پزشک
تماس با آی پزشک
وب سایت : www.IPezeshk.com
وب ایمیل : info@IPezeshk.com