«بيمارستان خصوصي«معرفی مراکز درمانی«
بيمارستان خصوصي
 
بيمارستان رضاعي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : نیاورانگروه : بيمارستان خصوصي

باهنر (نياوران)، خيابان منظريه 1، کوچه ابراهيمي، روبروي کوچه کوهپايه

 
بيمارستان شهيد دکتر باهنر
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : نیاورانگروه : بيمارستان خصوصي

خيابان نياوران، خيابان منظريه 1، بيمارستان شهيد دکتر باهنر

 
بيمارستان فرمانيه
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : فرمانیهگروه : بيمارستان خصوصي

چهار راه فرمانيه ، ابتداي خيابان فرمانيه - پلاک 20

 
بيمارستان نيکان
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : اقدسیهگروه : بيمارستان خصوصي

اقدسيه، ابتداي بلوار ارتش، ورودي اراج، خيابان 22 بهمن، شماره 6، بيمارستان نيکان

 
بيمارستان فوق تخصصي رامتين
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : ولنجکگروه : بيمارستان خصوصي

خيابان وليعصر، چهار راه پارک وي، بلوار ولنجک، خيابان بوستان

 
بيمارستان گاندي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : ونکگروه : بيمارستان خصوصي

آدرس 1: خيابان گاندي جنوبي، پلاک 130 آدرس 2 : خيابان ولي‌عصر، نرسيده به توانير، انتهاي کوچه ترابنده، هتل بيمارستان گاندي

 
بيمارستان محب مهر
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : ونکگروه : بيمارستان خصوصي

خيابان وليعصر، بالاتر از ميدان ونک، خيابان خليل زاده

 
بيمارستان تهرانپارس
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهران پارسگروه : بيمارستان خصوصي

تهرانپارس، فلکه سوم تهرانپارس

 
بيمارستان تهران کلينيک
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : عباس آبادگروه : بيمارستان خصوصي

قائم مقام فراهاني، بالاتر از خيابان مطهري (تخت طاووس)، بيمارستان تهران کلينيک

 
بيمارستان توس
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : عباس آبادگروه : بيمارستان خصوصي

انتهاي خيابان شهيد بهشتي، نرسيده به خيابان وليعصر، خيابان شهيد عبادي

 
بيمارستان جم
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : عباس آبادگروه : بيمارستان خصوصي

خيابان شهيد مطهري (تخت طاووس)، خ فجر (جم)، بيمارستان جم

 
بيمارستان فوق تخصصي پاستورنو
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : عباس آبادگروه : بيمارستان خصوصي

خيابان شهيد بهشتي، خيابان احمد قصير (بخارست)، نبش خيابان هشتم

 
بيمارستان مادران
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : عباس آبادگروه : بيمارستان خصوصي

خيابان بهشتي، ميدان تختي، خيابا ن حسيني، کوچه آرياوطني

 
بيمارستان مهراد
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : عباس آبادگروه : بيمارستان خصوصي

خيابان شهيد مطهري، خيابان ميرعماد، نبش کوچه ششم، بيمارستان مهراد

 
بيمارستان محب کوثر
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : یوسف آبادگروه : بيمارستان خصوصي

خيابان يوسف آباد، خيابان 23، جنب پارک شفق

 
بيمارستان عرفان
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : سعادت آبادگروه : بيمارستان خصوصي

سعادت آباد، بين چهارراه سرو و بلوار شهرداري، خيابان شهيد رياضي بخشايش، بيمارستان عرفان

 
بيمارستان فوق تخصصي پارسيان
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : سعادت آبادگروه : بيمارستان خصوصي

سعادت آباد، ميدان کاج، بلوار سرو شرقي، نرسيده به ميدان فرهنگ

 
بيمارستان آتيه
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شهرک غربگروه : بيمارستان خصوصي

شهرک قدس، فاز 4، تقاطع بزرگراه شهيد فرحزادي و دادمان

 
بيمارستان بهمن
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شهرک غربگروه : بيمارستان خصوصي

شهرک غرب – خيابان ايران زمين شمالي – بيمارستان بهمن

 
بيمارستان لاله
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شهرک غربگروه : بيمارستان خصوصي

شهرک غرب، فاز 5، خيابان سيماي ايران، نبش فلامک جنوبي

 
 
آشنایی با آی پزشک
درباره آی پزشک
تماس با آی پزشک
عضویت در آی پزشک
جستجو در آی پزشک
تماس با آی پزشک
وب سایت : www.IPezeshk.com
وب ایمیل : info@IPezeshk.com