آزمايش عملکردي (LFT (Liver Function Test«انواع آزمایش های تخصصی«
 
    
آزمايش عملکردي (LFT (Liver Function Test
مشخصات آزمایش
    fjrigjwwe9r1tblLab:Des_Lab
    fjrigjwwe9r3tblLab:Des_Lab
    fjrigjwwe9r0tblLab:Des_Lab

    تست هاي کارکرد کبدي، آزمايش هاي خون هستند که براي کمک به تشخيص و ارزيابي بر بيماري يا آسيب کبدي بکار مي رود. تست اندازه گيري سطح آنزيم ها و پروتئين هاي مخصوص در خون شما هستند که پيش از زمايش کارکرد کبد (LFTs) ناميده مي شد يک دسته از آزمايش خون هستند که التهاب و آسيب به کبد را تشخيص مي دهد. همچنين با اين تست ها مي توان عملکرد کبد را بررسي کرد تست هاي آنزيمي کبد شامل ALT، AST، آلکالن فسفاتاز و تست هاي عملکرد واقعي کبدي (LFTs) شامل PT، INR، آلبومين، بيلي روبين است.

خطرات احتمالی
نتایج
fjrigjwwe9r0tblLab:Result_Lab

آلبومين سرم (Albumin Serum)
N/L: 3.5 - 5.5 gr/dl
توضيح:
آلبومين براي بررسي بيماران کبدي يا کليوي يا سوء جذب گوارشي استفاده مي شود.
کاهش: سوختگي، بيماري مزمن کبدي، ديابت شيرين، گلومرو نفريت، عفونت حاد سوء جذب، بدخيمي، سوء تغذيه،سندروم نفروتيک، تروما
دارو: استروزن
افزايش: شوک، دهيدراتاسيون، Aero Concentration
 
(ALP (Alkaline Phosphatase (آلکالين فسفاتاز)
N/L: 44-147 u/l
توضيح:
براي تشخيص بيماري هاي کبد يا استخوان، بررسي پاسخ به درمان، روتين براي عملکرد کبد.
افزايش: انسداد صفراوي، متاستاز استخواني، هايپرپاراتيروئيديسم، سرطان کبد، بيماري پاره، 3 ماهه سوم حاملگي، نرمي استخوان، سارکوم استئورانيک، هپاتيت، لوکمي، لنفوم.
کاهش: انتقال خون، سوء تغذيه، هيپوتيروئيدي، نقص پروتئين.
 
(ALT (Alanine Transaminase آلانين ترانس آميناز
N/L: 10-35 IU/L
توضيح:
ALT آنزيمي است که به مقدار فراوان در کبد وجود دارد. آسيب به کبد باعث آزاد شدن ماده به خون مي شود. اين تست براي بررسي آسيب به کبد است.
افزايش:
افزايش اين آنزيم مي تواند به اين دلايل باشد: هپاتيت حاد ويروسي (AST<ALT)، هپاتيت الکلي (AST>ALT)، کلانژيت در اثر انسداد صفراوي، آبسه کبدي، مونو نوکلئوز سرطان کبد، نارسايي کبد، کبد چرب غيرالکلي (NASH)، شوک کبدي، سيروز، مرگ بافت کبد (نکروز کبدي) هموکروماتوز، ايسکمي کبد، تومور کبد، پانکراتيت.
 
(AST (Aspartate Aminotransterase آسپارتات ترانس آمينار
N/L: 10- 34 IU/L
توضيح:
AST آنزيمي است که مقدار زيادي در سلول هاي کبد، قلب، عضلهو مغز، طهال و پانکراس، کليه و ريه وجود دارد. هنگام مرگ يا آسيب به سلول به خون آزاد مي شود.
اين تست به طور کلي به همراه ديگر تست ها (مانند ALT، ALP و بيلي روبين) انجام مي شود براي تشخيص نظارت بيماري کبدي.
 
افزايش AST مي تواند به اين دلايل باشد:
هپاتيت حاد ويروسي (ALT>AST)، هپاتيت الکلي (AST>ALT)، کلانژيت، آبسه کبدي، سرطان کبد (اوليه يا متاستاتيک)، نارسايي قلب راست، شوک کبدي، سيروز، نکروز کبدي، حمله قلبي، هموکروماتوز، ايسکمي کبد، مونو نوکلئوز، پانکراتيت، تروما يا بيماري عضلاني.
 
Direct Bilirubin
N/L: 0.1-0.3mg/dl
 
Total Bilirubin
N/L: 0.1-1.0mg/dl
توضيح:
بيلي روبين رنگ دانه زرد رنگي است که توسط کبد تشکيل مي شود.
علت انجام آزمايش: ميزان زيادي بيلي روبين در خون مي تواند باعث زردي شود.
زردي در پوست، غشاي موکوسي، چشمها، زير زبان مشهده مي شود.
افزايش:
افزايش بيلي روبين با زردي در اثر بيماري کبدي: سيروز، هپاتيت، بيماري کبدي، بيماري ژيلبرت.
افزايش بيلي روبين در اختلال در کيسه صفرا يا مجاري صفراوي: تنگي مجاري صفراوي، سرطان پانکراس يا سرطان کيسه صفرا، سنگ صفرا.
ديگر علل افزايش::
الکل، انسداد صفراوي، سندرم کريگلر نجار، سندرم دوبلمين جانسون، متاساز کبدي، سندروم روتور، گاهي حاملگي.
 
Amylase Serum
N/L: 50-123u/l
توضيح:
اين آنزيم در پانکراس و غدد بزاقي وجود دارد و استفاده اصلي اين آزمايش براي افتراق درد شکم در اثر پانکراتيت از ديگر علت ها است.
کاهش: بيماري پانکراس، نارسايي کليه.
گاهي مواقع در حالت طبيعي نيز ادرار مي تواند غير شفاف باشد.
افزايش: پانکراتيت حاد، الکل، سوراخ شدن دستگاه گوارش، هختلال عملکرد کيسه صفرا، سرطان پانکراس.
 
Lipase Serum
N/L: کمتر از 160IU/L
توضيح:
ميزان افزايش يافته ليپاز سرم نشان دهنده ي پانکراتيت است.
کاهش: نقص عملکرد پانکراس
افزايش: بيماري کرون، سيستيک فيبروز، ديابت شيرين، بيماري کبدي، پانکراتيت (حاد، مزمن، عود کننده)، سرطان پانکراس، کيست کاذب پانکراس، پريتئونيت، کوليت السرو.
نحوه آماده گی
fjrigjwwe9r3tblLab:Amadegi_Lab
fjrigjwwe9r1tblLab:Amadegi_Lab
fjrigjwwe9r0tblLab:Amadegi_Lab
-
 
آشنایی با ای پزشک
درباره ای پزشک
جستجو در ای پزشک
تماس با ای پزشک
وب سایت : www.IPezeshk.com
وب ایمیل : info@IPezeshk.com