آلرژي و ايمونولوژي«مقاله«
مراکز بهداشتي درماني
 
آلرژي به شير
 
گروه : آلرژي و ايمونولوژي

آلرژي به شير نوعي آلرژي‌ غذايي است که به دنبال واکنش سيستم ايمني به يکي از اجزاء تشکيل دهنده شير هر حيواني ايجاد مي‌شود.

 
1
 
آشنایی با آی پزشک
درباره آی پزشک
تماس با آی پزشک
عضویت در آی پزشک
جستجو در آی پزشک
تماس با آی پزشک
وب سایت : www.IPezeshk.com
وب ایمیل : info@IPezeshk.com