جراحي مغزواعصاب«معرفی پزشک«
جراحي مغزواعصاب
 
امير سعيد صديقي
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : تجریش
گروه : جراحي مغزواعصاب


بيمارستان شهداي تجريش: ميدان تجريش

 
رضا جليلي خشنود
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : تجریش
گروه : جراحي مغزواعصاب


بيمارستان شهداي تجريش: ميدان تجريش

 
محمدرضا شاه محمدي
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : تجریش
گروه : جراحي مغزواعصاب


بيمارستان شهداي تجريش: ميدان تجريش

 
دکتر حسين صفدري
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : عباس آباد
گروه : جراحي مغزواعصاب

مطب : خيابان مطهري، بعد از امير اتابک، ابتداي اورامان، نبش گروسي، ساختمان کسري
بيمارستان مهر : تهران، وليعصر، خيابان زرتشت غربي

 
اسماعيل حاجي نصرالله
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : اميرآباد
گروه : جراحي مغزواعصاب


بيمارستان لقمان حکيم: خيابان کارگر جنوبي، چهار راه لشگر، خيابان مخصوص
بيمارستان مدائن: چهارراه وليعصر، خيابان برادران مظفري

 
اميدوار رضايي
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : اميرآباد
گروه : جراحي مغزواعصاب


بيمارستان لقمان حکيم: خيابان کارگر جنوبي، چهار راه لشگر، خيابان مخصوص

 
دکتر عبدالناصر فرزان
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : اميرآباد
گروه : جراحي مغزواعصاب


بيمارستان مفيد:تهران، خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد، مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد
مطب: تهران، ميدان انقلاب، ابتداي خيابان کارگر جنوبي، خيابان شهيد وحيد نظري، پلاک 3181

 
گيو شريفي
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : اميرآباد
گروه : جراحي مغزواعصاب


بيمارستان لقمان حکيم: خيابان کارگر جنوبي، چهار راه لشگر، خيابان مخصوص
مطب: خيابان وليعصر، خيابان توانير، ميدان توانير، ساختمان پزشکان طلا، طبقه 3، واحد 30

 
محمد صمديان
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : اميرآباد
گروه : جراحي مغزواعصاب


بيمارستان لقمان حکيم: خيابان کارگر جنوبي، چهار راه لشگر، خيابان مخصوص
بيمارستان دي: خيابان ولي عصر، سه راه توانير
مطب: خيابان ولي عصر، سه راه توانير، روبروي بيمارستان دي (دوم گاندي)، ساختمان پزشکان آريا ،طبقه 3 ، واحد 8

 
کاوه ابراهيم زاده
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : اميرآباد
گروه : جراحي مغزواعصاب


بيمارستان لقمان حکيم: خيابان کارگر جنوبي، چهار راه لشگر، خيابان مخصوص

 
احسان مرادي
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : شریعتی
گروه : جراحي مغزواعصاب


مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد

 
افسون صديقي
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : شریعتی
گروه : جراحي مغزواعصاب


مطب: خيابان شريعتي، نرسيده به ميدان قدس، کوچه تدين، پلاک 9، طبقه 2، واحد 7
بيمارستان شهداي تجريش: ميدان تجريش

 
حسن رضا محمدي
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : شریعتی
گروه : جراحي مغزواعصاب


مطب: خيابان شريعتي ، بالاتر از دو راهي قلهک، ساختمان سپهر، پلاک 1425
بيمارستان امام حسين: ميدان امام حسين(ع)، خيابان شهيد مدني(نظام آباد)
مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد

 
خليل کملاخ
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : شریعتی
گروه : جراحي مغزواعصاب


مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد

 
دکتر حسن رضا محمدي
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : شریعتی
گروه : جراحي مغزواعصاب


بيمارستان مفيد:تهران، خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد، مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد

بيمارستان عرفان:تهران سعادت آبادبين چهارراه سرو وبلوارشهرداري خيابان شهيد رياضي بخشايش بيمارستان عرفان

بيمارستان ميلاد:اتوبان همت، روبروي شهرک غرب، بيمارستان ميلاد
مطب:خيابان شريعتي بالاترازدوراهي قلهک پلاک 1425 طبقه4 واحد23

 
دکتر شيرزاد ازهري
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : شریعتی
گروه : جراحي مغزواعصاب

مطب : تهران، شريعتي، بالاتر از سيدخندان، ساختمان لاله، طبقه پنجم
بيمارستان امام حسين : تهران، ميدان امام حسين(ع)، خيابان شهيد مدني(نظام آباد)
بيمارستان ميلاد : تهران، اتوبان همت، روبروي شهرک غرب

 
عبدالناصر فرزان
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : شریعتی
گروه : جراحي مغزواعصاب


مطب: ميدان انقلاب، ابتداي خيابان کارگر جنوبي، خيابان شهيد وحيد نظري، پلاک 3181
مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد

 
دکتر حسين نايب آقايي
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : نظام اباد
گروه : جراحي مغزواعصاب

بيمارستان امام حسين : تهران ، م. امام حسين - خ. مدني

 
دکتر سهراب صادقي
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : نظام اباد
گروه : جراحي مغزواعصاب

بيمارستان امام حسين : تهران، ميدان امام حسين(ع)، خيابان شهيد مدني(نظام آباد)
بيمارستان تهران : تهران، خيابان کريم خان زند، خيابان مدير
بيمارستان خاتم الانبيا : تهران، خيابان وليعصر، خيابان رشيد ياسمي

 
سهراب شهزادي
 
استان : تهران
شهر : تهران
منطقه : کريم خان
گروه : جراحي مغزواعصاب


بيمارستان تهران: کريمخان زند، خيابان مدير (حسيني)، ميدان سنايي
بيمارستان شهداي تجريش: ميدان تجريش

 
123 >>
 
آشنایی با آی پزشک
درباره آی پزشک
تماس با آی پزشک
عضویت در آی پزشک
جستجو در آی پزشک
تماس با آی پزشک
وب سایت : www.IPezeshk.com
وب ایمیل : info@IPezeshk.com