معرفی پزشکان
بيماريهاي عفوني«متخصصین«معرفی پزشک«
بيماريهاي عفوني
دکتر عليرضا بهپور
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهران پارسگروه : بيماريهاي عفوني

تلفن :
تلفن مطب: 77293040
تلفن بيمارستان سوم شعبان دماوند:76319781 - 021 الي 3


مطب: فلکه اول تهرانپارس، خيابان صد و چهل و دو غربي، پلاک 136
بيمارستان سوم شعبان دماوند: دماوند، گيلاوند، روبروي پزشکي قانوني جيلارد

 
دکتر نوشين حاجي زاده
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : ميدان خراسانگروه : بيماريهاي عفوني

تلفن :
تلفن مطب: 33729345
تلفن بيمارستان شهيد آيت الله اشرفي اصفهاني:55625555 - 55621726


مطب : خيابان هفدهم شهريور - بالاتر از ميدان خراسان - نبش کوچه پروين صفا - جنب آزمايشگاه شهباز - پلاک 941
بيمارستان شهيد آيت الله اشرفي اصفهاني: خيابان مولوي، چهارراه مولوي

 
دکتر هاله طالائي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : اميرآبادگروه : بيماريهاي عفوني

تلفن :
تلفن بيمارستان لقمان حکيم: 77626550 الي 9
تلفن مطب: 22601237


بيمارستان لقمان حکيم: خيابان کارگر جنوبي، چهار راه لشگر، خيابان مخصوص
مطب: خيابان شريعتي، خيابان قلهک، روبروي پمپ بنزين

 
دکتر مينوش شعباني
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : اميرآبادگروه : بيماريهاي عفوني

تلفن :
تلفن بيمارستان لقمان حکيم: 77626550 الي 9


بيمارستان لقمان حکيم: خيابان کارگر جنوبي، چهار راه لشگر، خيابان مخصوص

 
دکتر شروين شکوهي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : اميرآبادگروه : بيماريهاي عفوني

تلفن :
تلفن بيمارستان لقمان حکيم: 77626550 الي 9
تلفن کلينيک فوق تخصصي بيمارستان عرفان : 23021763 - 22358431


بيمارستان لقمان حکيم: خيابان کارگر جنوبي، چهار راه لشگر، خيابان مخصوص
کلينيک فوق تخصصي بيمارستان عرفان : سعادت آباد، سروغربي، بين ميدان شهرداري و چهارراه سرو، خيابان بخشايش

 
دکتر زهره امين زاده
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : اميرآبادگروه : بيماريهاي عفوني

تلفن :
تلفن بيمارستان لقمان حکيم: 77626550 الي 9


بيمارستان لقمان حکيم: خيابان کارگر جنوبي، چهار راه لشگر، خيابان مخصوص

 
دکتر لطيف گچکار
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : اميرآبادگروه : بيماريهاي عفوني

تلفن :
تلفن بيمارستان لقمان حکيم: 77626550 الي 9


بيمارستان لقمان حکيم: خيابان کارگر جنوبي، چهار راه لشگر، خيابان مخصوص

 
دکتر مسعود مرداني
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : اميرآبادگروه : بيماريهاي عفوني

تلفن :
تلفن بيمارستان لقمان حکيم: 77626550 الي 9
تلفن مطب: 88952616
تلفن درمانگاه بيمارستان مهر: 88982000


بيمارستان لقمان حکيم: خيابان کارگر جنوبي، چهار راه لشگر، خيابان مخصوص
مطب: بلوار کشاورز، پشت بيمارستان ساسان، کوچه رويان، ساختمان پزشکان 99، واحد 2
درمانگاه بيمارستان مهر: وليعصر ، خيابان زرتشت غربي

 
دکتر مهدي بشارت
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : اميرآبادگروه : بيماريهاي عفوني

تلفن :
تلفن بيمارستان لقمان حکيم: 77626550 الي 9


بيمارستان لقمان حکيم: خيابان کارگر جنوبي، چهار راه لشگر، خيابان مخصوص

 
دکتر مهران لک
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : سعادت آبادگروه : بيماريهاي عفوني

تلفن :
تلفن بيمارستان شهيد مدرس: 22074087 الي 98
تلفن مطب: 06633334223 - 06633326090


بيمارستان شهيد مدرس: انتهاي خيابان سعادت آباد، تقاطع بزرگراه يادگار امام و سعادت آباد
مطب: استان لرستان، شهر خرم آباد، خيابان امام جنب داروخانه روزبهاني

 
دکتر شبنم طهراني
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : پاسدارانگروه : بيماريهاي عفوني

تلفن :
تلفن بيمارستان شهيد لبافي نژاد: 23602280


بيمارستان شهيد لبافي نژاد: خيابان پاسداران، بوستان نهم

 
دکتر شهناز سالي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : پاسدارانگروه : بيماريهاي عفوني

تلفن :
تلفن بيمارستان شهيد لبافي نژاد: 23602280
تلفن بيمارستان ميلاد: 88062200


بيمارستان شهيد لبافي نژاد: خيابان پاسداران، بوستان نهم
بيمارستان ميلاد: بزرگراه همت، نرسيده به بزرگراه چمران

 
دکتر سارا ابوالقاسمي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : پاسدارانگروه : بيماريهاي عفوني

تلفن :
تلفن بيمارستان شهيد لبافي نژاد: 23602280


بيمارستان شهيد لبافي نژاد: خيابان پاسداران، بوستان نهم

 
دکتر داوود يادگاري
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : پاسدارانگروه : بيماريهاي عفوني

تلفن :
تلفن بيمارستان شهيد لبافي نژاد: 23602280
تلفن مطب: 22009850 الي 51


مطب: خيابان شريعتي، روبروي مترو قلهک، ساختمان آ اس پ، طبقه دوم
بيمارستان شهيد لبافي نژاد: خيابان پاسداران، بوستان نهم

 
دکتر عليرضا فاطمي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تجریشگروه : بيماريهاي عفوني

تلفن :
تلفن بيـمارستان شهداي تجريش : 25719


بيمارستان شهداي تجريش: ميدان تجريش

 
دکتر مسعود ابراهيمي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : الهیهگروه : بيماريهاي عفوني

تلفن :
تلفن بيمارستان اختر: 22002763 - 22001072


بيمارستان اختر: الهيه، خيابان شريفي منش، بن بست آذر

 
دکتر افشين عليزاده
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شریعتیگروه : بيماريهاي عفوني

تلفن : 26406467 - 26406468

خيابان شريعتي، دوراهي قلهک، روبروي بيمارستان ايران مهر، کوچه مرشدي، پلاک 17، ساختمان پزشکان، طبقه 3، واحد 11

 
دکتر مينو محرز
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : بيماريهاي عفوني

تلفن :
تلفن مطب: 88303413
تلفن بيمارستان امام خميني: 66938081 الي 9 - 66939010


مطب: خيابان کريم خان زند، خيابان مدير، ميدان سنايي، روبروي بيمارستان تهران، ساختمان 49، طبقه دوم
بيمارستان امام خميني: انتهاي بلوار کشاورز

 
دکتر حميد عمادي کوچک
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : بيماريهاي عفوني

تلفن :
تلفن طب: 88973372
بيمارستان امام خميني: 66938081 الي 9 - 66939010


مطب: بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، خيابان ايتاليا، ساختمان پزشکان ايتاليا، طبقه 4، واحد 19
بيمارستان امام خميني: انتهاي بلوار کشاورز

 
دکتر لادن عباسيان
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : بيماريهاي عفوني

تلفن :


مطب: خيابان وليعصر، روبروي توانير، بن بست شمس، مرکز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشکي

 
123>>
 
آشنایی با آی پزشک
درباره آی پزشک
درباره آی پزشک
جستجو در آی پزشک
 
تماس با آی پزشک
وب سایت : www.IPezeshk.com
آدرس ایمیل : info@IPezeshk.com
 
بالا