معرفی پزشکان
طب سالمند«عمومی«معرفی پزشک«
طب سالمند
دکتر پريسا طاهري تنجاني
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : ولنجکگروه : طب سالمند

تلفن : 230311 - 22432560 الي 9
نوبت دهي تلفني درمانگاه: 23031505


بيمارستان طالقاني: بزرگراه شهيد چمران، خيابان يمن، خيابان شهيد اعرابي

 
1
 
آشنایی با آی پزشک
درباره آی پزشک
درباره آی پزشک
جستجو در آی پزشک
 
تماس با آی پزشک
وب سایت : www.IPezeshk.com
آدرس ایمیل : info@IPezeshk.com
 
بالا