معرفی پزشکان
پوست«متخصصین«معرفی پزشک«
پوست
دکتر عبدالرضا کرمي متين
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : مولويگروه : پوست

تلفن :
تلفن بيمارستان شهيد آيت الله اشرفي اصفهاني:55625555 - 55621726


بيمارستان شهيد آيت الله اشرفي اصفهاني: خيابان مولوي، چهارراه مولوي

 
دکتر نيکو مظفري
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : اميريهگروه : پوست

تلفن :
تلفن بيمارستان لقمان حکيم: 77626550 الي 9
بيمارستان شهداي تجريش: 22741507 الي 10


بيمارستان لقمان حکيم: خيابان کارگر جنوبي، چهار راه لشگر، خيابان مخصوص
بيمارستان شهداي تجريش: ميدان قدس، خيابان شهرداري، نرسيده به ميدان تجريش، مرکز پزشکي آموزشي درماني شهداي تجريش، مرکز تحقيقات پوست

 
دکتر نسترن نمازي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : اميرآبادگروه : پوست

تلفن :
تلفن بيمارستان لقمان حکيم: 77626550 الي 9
تلفن بيمارستان شهداي تجريش: 22718001 الي 9


بيمارستان لقمان حکيم: خيابان کارگر جنوبي، چهار راه لشگر، خيابان مخصوص
بيمارستان شهداي تجريش: ميدان تجريش

 
دکتر محمد رحمتي رودسري
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : اميرآبادگروه : پوست

تلفن :
تلفن بيمارستان لقمان حکيم: 77626550 الي 9
تلفن مطب: 88615141


بيمارستان لقمان حکيم: خيابان کارگر جنوبي، چهار راه لشگر، خيابان مخصوص
مطب: ميدان ونک ، خيابان خدامي ، بن بست شهرزاد ، پلاک 2

 
دکتر مهدي قصيري
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : اميرآبادگروه : پوست

تلفن :
تلفن بيمارستان لقمان حکيم: 77626550 الي 9
تلفن بيمارستان شهداي تجريش: 22744390
تلفن مرکز تخصصي پوست به سيما: 88873000


بيمارستان لقمان حکيم: خيابان کارگر جنوبي، چهار راه لشگر، خيابان مخصوص
بيمارستان شهداي تجريش: ميدان تجريش، خيابان شهرداري
مرکز تخصصي پوست به سيما: خيابان وليعصر، بالاتر از توانير، کوچه شاهين، پلاک 10

 
دکتر رضا رباطي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : اميرآبادگروه : پوست

تلفن :
تلفن بيمارستان لقمان حکيم: 77626550 الي 9
تلفن مطب: 88881224


بيمارستان لقمان حکيم: خيابان کارگر جنوبي، چهار راه لشگر، خيابان مخصوص
مطب: خيابان وليعصر، بالاتر از پارک ساعي، کوچه سي و دوم، ساختمان پزشکان ياس، طبقه دوم، واحد 204

 
دکتر فهيمه عبدالهي مجد
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تجریشگروه : پوست

تلفن :
تلفن بيـمارستان شهداي تجريش : 25719 - 22718002 - 22718001


بيمارستان شهداي تجريش: ميدان تجريش، خيابان شهرداري

 
دکتر مريم يوسفي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تجریشگروه : پوست

تلفن :
تلفن بيـمارستان شهداي تجريش : 25719 - 22718002 - 22718001


بيمارستان شهداي تجريش: ميدان تجريش، خيابان شهرداري

 
دکتر زهره تهرانچي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : جردنگروه : پوست

تلفن :
تلفن مطب: 22058587
بيمارستان شهداي تجريش: 22718001 - 22718002 - 22718003 الي 9


مطب: آفريقا (جردن)، نبش کوچه تنديس، ساختمان 142
بيمارستان شهداي تجريش: تجريش، ميدان تجريش، خيابان شهرداري

 
دکتر حميده مروج تفرشي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تجریشگروه : پوست

تلفن :
تلفن بيـمارستان شهداي تجريش : 25719 - 22718002 - 22718001


بيمارستان شهداي تجريش: ميدان تجريش، خيابان شهرداري

 
دکتر فريبا قلمکارپور
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : ولیعصرگروه : پوست

تلفن :
تلفن مطب: 88884654
تلفن بيـمارستان شهداي تجريش : 25719 - 22718002 - 22718001


مطب: خيابان وليعصر، سه راه توانير، روبروي بيمارستان دي، ساختمان پزشکان، طبقه سوم، واحد A
بيمارستان شهداي تجريش: ميدان تجريش، خيابان شهرداري

 
دکتر محمد شهيدي دادرس
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تجریشگروه : پوست

تلفن :
تلفن بيـمارستان شهداي تجريش : 25719 - 22718002 - 22718001
تلفن مطب: 88782699


بيمارستان شهداي تجريش: ميدان تجريش، خيابان شهرداري
مطب: خيابان حقاني، نرسيده به چهارراه آفريقا، پلاک 38، ساختمان 51، طبقه دوم

 
دکتر پرويز طوسي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : استاد نجات اللهي (ويلا)گروه : پوست

تلفن :
تلفن بيـمارستان شهداي تجريش : 25719 - 22718002 - 22718001
تلفن مطب: 88904505


بيمارستان شهداي تجريش: ميدان تجريش، خيابان شهرداري
مطب: خيابان استاد نجات الهي، بالاتر از کريم خان زند، پلاک 315، موسسه پزشکي ايرانيان

 
دکتر سهيلا نصيري
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : پوست

تلفن :
تلفن مطب: 77435250
تلفن بيمارستان لقمان حکيم: 77626550 الي 9


مطب: پيروزي، روبروي خيابان سوم نيروي هوايي، پلاک 883
بيمارستان لقمان حکيم: خيابان کارگر جنوبي، چهار راه لشگر، خيابان مخصوص

 
دکتر مريم نسيمي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : پوست

تلفن :
تلفن بيمارستان فوق تخصصي پوست رازي تهران: 55630223 - 55630174 - 55631465 - 55630853


بيمارستان فوق تخصصي پوست رازي تهران: خيابان وحدت اسلامي، ميدان وحدت اسلامي، بن بست رازي

 
دکتر پروين منصوري
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : پوست

تلفن : 26151500 الي 4

کامرانيه شمالي، نبش شيباني، شماره 26، ساختمان شوآن، طبقه 2، واحد 202

 
دکتر حسين مرتضوي مهدي آبادي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : پوست

تلفن :

 
دکتر وحيده سادات لاجوردي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : پوست

تلفن : 55618989


بيمارستان رازي: ميدان شاپور، بخش پوست

 
دکتر نرگس قندي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : پوست

تلفن :
تلفن بيمارستان فوق تخصصي پوست رازي تهران: 55630223 - 55630174 - 55631465 - 55630853


بيمارستان فوق تخصصي پوست رازي تهران: خيابان وحدت اسلامي، ميدان وحدت اسلامي، بن بست رازي

 
دکتر سيده زهرا قدسي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : پوست

تلفن :
تلفن مطب: 88255485


مطب: کوي نصر، بين خيابان اول و سوم، ساختمان پزشکان 30، واحد 5

 
12>>
 
آشنایی با آی پزشک
درباره آی پزشک
درباره آی پزشک
جستجو در آی پزشک
 
تماس با آی پزشک
وب سایت : www.IPezeshk.com
آدرس ایمیل : info@IPezeshk.com
 
بالا