معرفی پزشکان
کودکان«متخصصین«معرفی پزشک«
کودکان
دکتر ميترا ذنوبي
 
استان : تهرانشهر : دماوند
منطقه : نا مشخصگروه : کودکان

تلفن :
تلفن بيمارستان سوم شعبان دماوند:76319781 - 021 الي 3


بيمارستان سوم شعبان دماوند: دماوند، گيلاوند، روبروي پزشکي قانوني جيلارد

 
دکتر امير منصور اشرفي
 
استان : تهرانشهر : دماوند
منطقه : نا مشخصگروه : کودکان

تلفن :
تلفن بيمارستان سوم شعبان دماوند:76319781 - 021 الي 3


بيمارستان سوم شعبان دماوند: دماوند، گيلاوند، روبروي پزشکي قانوني جيلارد

 
دکتر يوسف شکري
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : بلوار کشاورزگروه : کودکان

تلفن :
تلفن بيمارستان سوم شعبان دماوند:76319781 - 021 الي 3


بيمارستان سوم شعبان دماوند: دماوند، گيلاوند، روبروي پزشکي قانوني جيلارد

 
دکتر شکوفه السادات وفايي آرايي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : مولويگروه : کودکان

تلفن :
تلفن بيمارستان شهيد آيت الله اشرفي اصفهاني:55625555 - 55621726


بيمارستان شهيد آيت الله اشرفي اصفهاني: خيابان مولوي، چهارراه مولوي

 
دکتر فهيمه ناظمي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شوشگروه : کودکان

تلفن :
تلفن بيمارستان مهديه: 55062628 (11 خط)


بيمارستان مهديه: ميدان شوش، خيابان فداييان اسلام، کوچه شيشه گر خانه، خيابان شهيد رجب نيا

 
دکتر آزيتا امانتکار
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شوشگروه : کودکان

تلفن :
تلفن بيمارستان مهديه: 55062628 (11 خط)
تلفن مطب: 88424747


بيمارستان مهديه: ميدان شوش، خيابان فداييان اسلام، کوچه شيشه گر خانه، خيابان شهيد رجب نيا
مطب: سبلان شمالي، جنب داروخانه دکتر شمس، پلاک 577

 
دکتر سوزان گلشني
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شوشگروه : کودکان

تلفن :
تلفن بيمارستان مهديه: 55062628 (11 خط)


بيمارستان مهديه: ميدان شوش، خيابان فداييان اسلام، کوچه شيشه گر خانه، خيابان شهيد رجب نيا

 
دکتر آزيتا بصيري
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شوشگروه : کودکان

تلفن :
تلفن بيمارستان مهديه: 55062628 (11 خط)


بيمارستان مهديه: ميدان شوش، خيابان فداييان اسلام، کوچه شيشه گر خانه، خيابان شهيد رجب نيا

 
دکتر رويا زماني
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شوشگروه : کودکان

تلفن :
تلفن بيمارستان مهديه: 55062628 (11 خط)


بيمارستان مهديه: ميدان شوش، خيابان فداييان اسلام، کوچه شيشه گر خانه، خيابان شهيد رجب نيا

 
دکتر شهرزاد طباطبايي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شوشگروه : کودکان

تلفن :
تلفن بيمارستان مهديه: 55062628 (11 خط)


بيمارستان مهديه: ميدان شوش، خيابان فداييان اسلام، کوچه شيشه گر خانه، خيابان شهيد رجب نيا

 
دکتر مريم خشنود شريعتي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شوشگروه : کودکان

تلفن :
تلفن بيمارستان مهديه: 55062628 (11 خط)


بيمارستان مهديه: ميدان شوش، خيابان فداييان اسلام، کوچه شيشه گر خانه، خيابان شهيد رجب نيا

 
دکتر فاطمه فرشته مهرگان
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : اميرآبادگروه : کودکان

تلفن :
تلفن بيمارستان لقمان حکيم: 77626550 الي 9


بيمارستان لقمان حکيم: خيابان کارگر جنوبي، چهار راه لشگر، خيابان مخصوص

 
دکتر نرگس غلامي بشرويه
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : اميرآبادگروه : کودکان

تلفن :
تلفن بيمارستان لقمان حکيم: 77626550 الي 9


بيمارستان لقمان حکيم: خيابان کارگر جنوبي، چهار راه لشگر، خيابان مخصوص

 
دکتر نادر ممتازمنش
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : اميرآبادگروه : کودکان

تلفن :
تلفن بيمارستان لقمان حکيم: 77626550 الي 9


بيمارستان لقمان حکيم: خيابان کارگر جنوبي، چهار راه لشگر، خيابان مخصوص

 
دکتر فريبا فرنقي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : اميرآبادگروه : کودکان

تلفن :
تلفن بيمارستان لقمان حکيم: 77626550 الي 9


بيمارستان لقمان حکيم: خيابان کارگر جنوبي، چهار راه لشگر، خيابان مخصوص

 
دکتر سپيده شريفي اقدس
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : بهارستانگروه : کودکان

تلفن :
تلفن بيمارستان طرفه: 77626550 الي 9
تلفن مطب: 55513818


بيمارستان طرفه: ميدان بهارستان، خيابان ابن سينا، روبروي سازمان تبليغات اسلامي
مطب: خاني آباد نو، سه راه شريعتي، پلاک 374

 
دکتر شوکت محبوبه احترام
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : اقدسیهگروه : کودکان

تلفن :
تلفن مطب: 22280837
تلفن بيمارستان طرفه: 77626550 الي 9


مطب: خيابان اقدسيه ، جنب مسجد امام جعفر صا دق
بيمارستان طرفه: ميدان بهارستان، خيابان ابن سينا، روبروي سازمان تبليغات اسلامي

 
دکتر مينو فلاحي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شوشگروه : کودکان

تلفن :
تلفن بيمارستان مهديه : 55062654 - 55062644


بيمارستان مهديه: شوش شرقي، خيابان شهرزاد

 
دکتر وحيد نعمتي زاده
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شریعتیگروه : کودکان

تلفن :
تلفن مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: 22227021 الي 9
تلفن مطب: 56150811 - 56150812


مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد
مطب: اسلامشهر، محمديه، کوچه 33، مرکز پزشکي دارالشفا

 
دکتر سعيد مهام
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شریعتیگروه : کودکان

تلفن :
تلفن مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: 22227021 الي 9


مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد

 
12345>>
 
آشنایی با آی پزشک
درباره آی پزشک
درباره آی پزشک
جستجو در آی پزشک
 
تماس با آی پزشک
وب سایت : www.IPezeshk.com
آدرس ایمیل : info@IPezeshk.com
 
بالا