معرفی پزشکان
خون و سرطان بالغين «فوق تخصص و فلو شیپ«معرفی پزشک«
خون و سرطان بالغين
دکتر عدنان خسروي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شریعتیگروه : خون و سرطان بالغين

تلفن :
تلفن مطب: 22649958 - 22646540
تلفن بيمارستان مسيح دانشوري: 23871 - 26103500 - 26103509 - 26103505
تلفن بيمارستان ايرانمهر: 22009072 - 22009071 - 22009720
تلفن بيمارستان نيکان: 22981714 - 22981711 - 22981710


مطب: خيابان شريعتي، دوراهي قلهک، جنب بيمارستان ايرانمهر، کوچه ميري، پلاک 5، طبقه 3
بيمارستان مسيح دانشوري: بزرگراه شهيد چمران خيابان يــمن، خيابان شهيد اعــرابي جنب بيمارستان آيت الله طالقاني
بيمارستان ايرانمهر: خيابان شريعتي نرسيده به دوراهي قلهک
بيمارستان نيکان: اقدسيه، بلوار ارتش، ورودي اراج، خيابان 22 بهمن، شماره 6

 
دکتر نعمت اله رستمي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شهرک غربگروه : خون و سرطان بالغين

تلفن :
تلفن مطب: 88070253
تلفن بيمارستان شهيد مدرس: 22074087 الي 98


مطب: شهرک قدس(غرب)، بلوار فرحزادي، ايستگاه دريا، بوستان دوم شرقي، پلاک 6
بيمارستان شهيد مدرس: انتهاي خيابان سعادت آباد، تقاطع بزرگراه يادگار امام و سعادت آباد

 
دکتر محمد اسماعيل اکبري
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : ولیعصرگروه : خون و سرطان بالغين

تلفن :
تلفن مطب: 88781578 الي 82
تلفن بيـمارستان شهداي تجريش : 25719 - 22718002 - 22718001


مطب: خيابان وليعصر، کوچه 36، کلينيک آذر
بيمارستان شهداي تجريش: ميدان تجريش، خيابان شهرداري

 
دکتر محمدحسين محمدي گراوند
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : خون و سرطان بالغين

تلفن :
تلفن بيمارستان آيت الله طالقاني: 230311


بيمارستان آيت الله طالقاني: بزرگراه شهيد چمران، خيابان يمن، خيابان شهيد اعرابي

 
دکتر محمدحسين محمدي گراوندي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : خون و سرطان بالغين

تلفن :
تلفن بيمارستان آيت الله طالقاني: 230311


بيمارستان آيت الله طالقاني: بزرگراه شهيد چمران، خيابان يمن، خيابان شهيد اعرابي

 
دکتر سايه پرخيده
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : خون و سرطان بالغين

تلفن :
تلفن بيمارستان آيت الله طالقاني: 230311


بيمارستان آيت الله طالقاني: بزرگراه شهيد چمران، خيابان يمن، خيابان شهيد اعرابي

 
دکتر سينا سالاري
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : خون و سرطان بالغين

تلفن :
تلفن بيمارستان آيت الله طالقاني: 230311


بيمارستان آيت الله طالقاني: بزرگراه شهيد چمران، خيابان يمن، خيابان شهيد اعرابي

 
دکتر شيرين حقيقي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : دارآبادگروه : خون و سرطان بالغين

تلفن :
تلفن بيمارستان مسيح دانشوري: 26105050 - 26103500 الي 9
تلفن بيمارستان آيت الله طالقاني: 230311


بيمارستان مسيح دانشوري: پورابتهاج (دارآباد)، نرسيده به ميدان دارآباد
بيمارستان آيت الله طالقاني: بزرگراه شهيد چمران، خيابان يمن، خيابان شهيد اعرابي

 
دکتر مهشيد مهدي زاده
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : بلوار کشاورزگروه : خون و سرطان بالغين

تلفن :
تلفن مطب: 88964728
تلفن بيمارستان ميلاد: 88062214 الي 21 - 88062200 - 88062304 الي 10
تلفن بيمارستان طالقاني: 230311


مطب: بلوار کشاورز، نرسيده به خيابان نادري، پلاک 186
بيمارستان ميلاد: بزرگراه همت، نرسيده بزرگراه چمران
بيمارستان طالقاني: بزرگراه شهيد چمران، خيابان يمن، خيابان شهيد اعرابي

 
دکتر مهدي تبرائي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : رسالتگروه : خون و سرطان بالغين

تلفن : 77211841


مطب: ميدان رسالت، نرسيده به چهارراه سرسبز، روبروي مسجد حجتيه، پلاک 680، طبقه اول، واحد 2

 
دکتر مجتبي قدياني
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : ستارخانگروه : خون و سرطان بالغين

تلفن :
تلفن مطب: 66906020
تلفن بيمارستان شهيدمدرس: 22074090 الي 5


مطب: ستارخان، نرسيده به ميدان توحيد، خيابان کوثر 1، پلاک 2، طبقه 2 سعادت آباد، بالاتر از ميدان کاج

 
دکتر حميد عطاريان
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : آرژانتينگروه : خون و سرطان بالغين

تلفن :
تلفن بيمارستان کسري: 88797611 الي 19 - 82111000


بيمارستان کسري: ميدان آرژانتين، خيابان الوند

 
دکتر حميد رضواني
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شریعتیگروه : خون و سرطان بالغين

تلفن : 22872409


مطب: شريعتي، بالاتر از خيابان ظفر، ابتداي خيابان پورمشکاني، طبقه 2 داروخانه رازک

 
دکتر عباس حاج فتحعلي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : سيد خندانگروه : خون و سرطان بالغين

تلفن :
تلفن مطب: 22885198 - 22869183
تلفن بيمارستان آيت الله طالقاني : 230311
تلفن بيمارستان نيکان : 22948541


مطب: خيابان شريعتي - بالاتر از پل سيد خندان -کوچه ي خيام - ساختمان پزشکان سينا
بيمارستان آيت الله طالقاني : تهران - بزرگراه شهيد چمران خيابان يــمن - خيابان شهيد اعــرابي
بيمارستان نيکان : تهران، ميدان اقدسيه، ابتداي اتوبان ارتش، خيابان اراج

 
دکتر بهمن شفائيان
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : خون و سرطان بالغين

تلفن : 88820092 الي 9

خيابان شهيدمطهري، خيابان فجر، بيمارستان جم

 
دکتر غلامرضا توکه
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : خون و سرطان بالغين

تلفن :
تلفن مطب1: 88978015
تلفن مطب2: 88716854
تلفن بيمارستان امام خميني: 66931115


مطب1: خيابان وليعصر، خيابان زرتشت غربي، روبروي بيمارستان مهر، شماره 103
مطب2: خيابان فتحي شقاقي، جنب داروخانه سبز، پلاک 52
انتهاي بلوار کشاورز غربي، بيمارستان امام خميني

 
دکتر سيد اسداله موسوي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : خون و سرطان بالغين

تلفن :

 
دکتر حسين کامران زاده
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : خون و سرطان بالغين

تلفن :

 
دکتر محمد واعظي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : خون و سرطان بالغين

تلفن :

 
دکتر نسيم ولي زاده
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : خون و سرطان بالغين

تلفن :

 
12>>
 
آشنایی با آی پزشک
درباره آی پزشک
درباره آی پزشک
جستجو در آی پزشک
 
تماس با آی پزشک
وب سایت : www.IPezeshk.com
آدرس ایمیل : info@IPezeshk.com
 
بالا