معرفی پزشکان
روماتولوژي«متخصصین«معرفی پزشک«
روماتولوژي
دکتر احمد سليم زاده
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : روماتولوژي

تلفن : 026-32713583

کرج، چهارراه طالقاني، ساختمان سبز

 
دکتر ايرج صالحي ابري
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : روماتولوژي

تلفن :
تلفن بيمارستان اميراعلم: 66706106 الي 9


بيمارستان اميراعلم: خيابان انقلاب، خيابان سعدي شمالي، نرسيده به خيابان تقوي

 
دکتر علي افشاري
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : روماتولوژي

تلفن : 021-55176810 - 021-55176814

خيابان قزوين ، دوراهي قپان ، ميدان ابوذر، بيست متري ابوذر، بيمارستان ضيائيان

 
1
 
آشنایی با آی پزشک
درباره آی پزشک
درباره آی پزشک
جستجو در آی پزشک
 
تماس با آی پزشک
وب سایت : www.IPezeshk.com
آدرس ایمیل : info@IPezeshk.com
 
بالا