معرفی پزشکان
جراح کليه مجاري ادراري «متخصصین«معرفی پزشک«
جراح کليه مجاري ادراري
دکتر علي قاسمي
 
استان : تهرانشهر : دماوند
منطقه : نا مشخصگروه : جراح کليه مجاري ادراري

تلفن :
تلفن بيمارستان سوم شعبان دماوند:76319781 - 021 الي 3


بيمارستان سوم شعبان دماوند: دماوند، گيلاوند، روبروي پزشکي قانوني جيلارد

 
دکتر سيد محمد مير محمدي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : مولويگروه : جراح کليه مجاري ادراري

تلفن :
تلفن بيمارستان شهيد آيت الله اشرفي اصفهاني:55625555 - 55621726
تلفن درمانگاه شهداي لرزاده: 33132022 - 33132023


بيمارستان شهيد آيت الله اشرفي اصفهاني: خيابان مولوي، چهارراه مولوي
درمانگاه شهداي لرزاده: ميدان خراسان

 
دکتر کاوه سلطان زاده
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : صادقيهگروه : جراح کليه مجاري ادراري

تلفن :
تلفن مطب: 77719244
تلفن بيمارستان مهديه: 55062628 (11 خط)
بيمارستان ابن سينا: 47900


مطب: فلکه دوم تهرانپارس، ابتداي فرجام، ساختمان اطلس، طبقه 1، واحد 1
بيمارستان مهديه: ميدان شوش، خيابان فداييان اسلام، کوچه شيشه گر خانه، خيابان شهيد رجب نيا
بيمارستان ابن سينا: فلکه دوم صادقيه ، ابتداي خيابان آيت الله کاشاني

 
دکتر سهيلا پيرو
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تجریشگروه : جراح کليه مجاري ادراري

تلفن :
تلفن مطب: 22850161
تلفن بيمارستان مهديه: 55062628 (11 خط)


مطب: تقاطع شريعتي، ميرداماد، کوچه نيام، ساختمان پزشکان نيام ، پلاک 5، واحد 5
بيمارستان مهديه: ميدان شوش، خيابان فداييان اسلام، کوچه شيشه گر خانه، خيابان شهيد رجب نيا

 
دکتر پيمانه شيخ زاده
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : بهارستانگروه : جراح کليه مجاري ادراري

تلفن :
تلفن بيمارستان طرفه: 77626550 الي 9


بيمارستان طرفه: ميدان بهارستان، خيابان ابن سينا، روبروي سازمان تبليغات اسلامي

 
دکتر حسن بيگلري
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : بهارستانگروه : جراح کليه مجاري ادراري

تلفن :
تلفن بيمارستان طرفه: 77626550 الي 9
تلفن مطب: 77505645


بيمارستان طرفه: ميدان بهارستان، خيابان ابن سينا، روبروي سازمان تبليغات اسلامي
مطب: خيابان خواجه نصير، طويفي غربي

 
دکتر عليرضا لاشيئ
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : سعادت آبادگروه : جراح کليه مجاري ادراري

تلفن :
تلفن بيمارستان شهيد مدرس: 22074087 الي 98


بيمارستان شهيد مدرس: انتهاي خيابان سعادت آباد، تقاطع بزرگراه يادگار امام و سعادت آباد

 
دکتر سيد يوسف حسيني
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : سعادت آبادگروه : جراح کليه مجاري ادراري

تلفن :
تلفن بيمارستان شهيد مدرس: 22074087 الي 98
مطب: 896844


بيمارستان شهيد مدرس: انتهاي خيابان سعادت آباد، تقاطع بزرگراه يادگار امام و سعادت آباد
مطب: بلوار کشاورز، بين خيابان فلسطين و ميدان وليعصر، شماره 40

 
دکتر مجيد علي عسگري
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : سعادت آبادگروه : جراح کليه مجاري ادراري

تلفن :
تلفن بيمارستان شهيد مدرس: 22074087 الي 98
تلفن مطب: 88635420
تلفن بيمارستان لاله: 88080898 - 88369862
تلفن بيمارستان آريا: 88961038


بيمارستان شهيد مدرس: انتهاي خيابان سعادت آباد، تقاطع بزرگراه يادگار امام و سعادت آباد
مطب: خيابان جلال آل احمد، کوچه پروانه، ساختمان پزشکان چمران
بيمارستان لاله: شهرک غرب ، فاز 5 ، خيابان سيماي ايران ، نبش فلامک جنوبي
بيمارستان آريا: بلوار کشاورز، نبش خيابان وصال شيرازي

 
دکتر محمد هادي فر
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : پاسدارانگروه : جراح کليه مجاري ادراري

تلفن :
تلفن بيمارستان شهيد لبافي نژاد: 23602280


بيمارستان شهيد لبافي نژاد: خيابان پاسداران، بوستان نهم

 
دکتر محمد حسين سلطاني
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : پاسدارانگروه : جراح کليه مجاري ادراري

تلفن :
تلفن بيمارستان شهيد لبافي نژاد: 23602280
29121060


بيمارستان شهيد لبافي نژاد: خيابان پاسداران، بوستان نهم
مطب بالاتر از اقدسيه ابتداي بلوار ارتش خ اراج کلينيک بيمارستان نيکان

 
دکتر اکبر نور عليزاده
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : پاسدارانگروه : جراح کليه مجاري ادراري

تلفن :
تلفن مطب:22765502 - 22765501 - 09367712101
تلفن بيمارستان شهيد لبافي نژاد: 23602280
تلفن بيمارستان عرفان: 22358435 - 23021000 - 22358437


مطب: خيابان پاسداران، نبش خيابان بوستان سوم، مجتمع سيمرغ، طبقه دوم، پلاک 6
بيمارستان شهيد لبافي نژاد: خيابان پاسداران، بوستان نهم
بيمارستان عرفان: سعادت آباد ، بعد از خيابان سرو غربي ، خيابان شهيد بخشايش

 
دکتر علي طبيبي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : پاسدارانگروه : جراح کليه مجاري ادراري

تلفن :
تلفن بيمارستان شهيد لبافي نژاد: 23602280
تلفن بيمارستان گاندي: 42603000 - 42624


بيمارستان شهيد لبافي نژاد: خيابان پاسداران، بوستان نهم
بيمارستان گاندي: خيابان گاندي جنوبي - نبش کوچه تارابنده

 
دکتر فرزانه شريفي اقدس
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : پاسدارانگروه : جراح کليه مجاري ادراري

تلفن :
تلفن مطب: 88718081
تلفن بيمارستان شهيد لبافي نژاد: 23602280
تلفن بيمارستان عرفان: 23021000 الي 3


مطب: خيابان فتحي شقاقي (استاد مطهري غربي)، ساختمان پزشکان سبز، طبقه 3، واحد 14
بيمارستان شهيد لبافي نژاد: خيابان پاسداران، بوستان نهم
بيمارستان بيمارستان عرفان: سعادت آباد، بعد از ميدان سرو غربي، خيابان بخشايش

 
دکتر سيد امير محسن ضيائي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : پاسدارانگروه : جراح کليه مجاري ادراري

تلفن :
تلفن بيمارستان شهيد لبافي نژاد: 23602280
تلفن بيمارستان مصطفي خميني: 88966130


بيمارستان شهيد لبافي نژاد: خيابان پاسداران، بوستان نهم
بيمارستان مصطفي خميني: خيابان فلسطين، خيابان ايتاليا

 
دکتر عباس بصيري
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : پاسدارانگروه : جراح کليه مجاري ادراري

تلفن :
تلفن بيمارستان شهيد لبافي نژاد: 23602280
تلفن مطب: 88886093 - 88665216


بيمارستان شهيد لبافي نژاد: خيابان پاسداران، بوستان نهم
مطب: ولي عصر، روبروي خيابان 34، ساختمان پارسه، پلاک 2422

 
دکتر ناصر سيم فروش
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : پاسدارانگروه : جراح کليه مجاري ادراري

تلفن :
تلفن بيمارستان شهيد لبافي نژاد: 23602280
تلفن بيمارستان نيکان: 22981714 - 22981711 - 22981710
تلفن مطب: 22560410


بيمارستان شهيد لبافي نژاد: خيابان پاسداران، بوستان نهم
بيمارستان نيکان: بلوارارتش، ميدان اقدسيه، خيابان اراج
مطب: خيابان پاسداران، نبش خيابان گلستان 2، ساختمان امير، طبقه 5

 
دکتر اميررضا عابدي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تجریشگروه : جراح کليه مجاري ادراري

تلفن :
تلفن بيـمارستان شهداي تجريش : 25719 - 22718002 - 22718001
تلفن بيمارستان شهيد لبافي نژاد: 22549011 - 22549014


بيمارستان شهداي تجريش: ميدان تجريش، خيابان شهرداري
بيمارستان شهيد لبافي نژاد: پاسداران، بوستان نهم، خيابان شهيد امير ابراهيمي

 
دکتر سيد فرزاد علامه
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تجریشگروه : جراح کليه مجاري ادراري

تلفن :
تلفن بيـمارستان شهداي تجريش : 25719 - 22718002 - 22718001
تلفن بيمارستان شهيد لبافي نژاد: 22549011 - 22549014


بيمارستان شهداي تجريش: ميدان تجريش، خيابان شهرداري
بيمارستان شهيد لبافي نژاد: خيابان پاسداران، بوستان نهم، خيابان شهيد امير ابراهيمي

 
دکتر بابک جوانمرد
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تجریشگروه : جراح کليه مجاري ادراري

تلفن :
تلفن بيـمارستان شهداي تجريش : 25719 - 22718002 - 22718001


بيمارستان شهداي تجريش: ميدان تجريش، خيابان شهرداري

 
123>>
 
آشنایی با آی پزشک
درباره آی پزشک
درباره آی پزشک
جستجو در آی پزشک
 
تماس با آی پزشک
وب سایت : www.IPezeshk.com
آدرس ایمیل : info@IPezeshk.com
 
بالا