معرفی پزشکان
جراحي دهان و فک و صورت«دندانپزشک«معرفی پزشک«
جراحي دهان و فک و صورت
دکتر عطا قراجه اي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : جراحي دهان و فک و صورت

تلفن : 66913535

بلوارکشاورز، مجتمع بيمارستاني امام، انيستيتو کانسر معراج، بخش ج

 
دکتر فرنوش محمدي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : جراحي دهان و فک و صورت

تلفن : 22566665


مطب: خيابان پاسداران، خيابان سوري(نيستان هفتم)، بلوار شهرزاد، خيابان باقري کماسايي

 
1
 
آشنایی با آی پزشک
درباره آی پزشک
درباره آی پزشک
جستجو در آی پزشک
 
تماس با آی پزشک
وب سایت : www.IPezeshk.com
آدرس ایمیل : info@IPezeshk.com
 
بالا