معرفی پزشکان
قلب و عروق«متخصصین«معرفی پزشک«
قلب و عروق
دکتر رضا ملازاده
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : قلب و عروق

تلفن :

 
دکتر بابک شريفي کاشاني
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : نیاورانگروه : قلب و عروق

تلفن :
بيمارستان نيکان: 29121514-29121555
بيمارستان عرفان: 23021000
بيمارستان مسيح دانشوري: 26105050 - 27123000 الي 27123007


بيمارستان نيکان: اقدسيه - ابتداي بلوار ارتش - ورودي اراج - خيابان 22 بهمن - شماره 6
بيمارستان عرفان: سعادت آباد، بين چهارراه سرو و بلوار شهرداري، خيابان شهيد رياضي بخشايش
بيمارستان مسيح دانشوري: خيابان شهيد باهنر (نياوران)، دارآباد، کدپستي 19556 ، صندوق پستي 154/19575

 
1
 
آشنایی با آی پزشک
درباره آی پزشک
درباره آی پزشک
جستجو در آی پزشک
 
تماس با آی پزشک
وب سایت : www.IPezeshk.com
آدرس ایمیل : info@IPezeshk.com
 
بالا