معرفی بیماری ها
دستگاه تنفس و ريه ها«بیماری ها«
دستگاه تنفس و ريه ها
تنگي دريچه ريوي
 
گروه : دستگاه تنفس و ريه ها

تنگي دريچه ريوي حالتي است که در آن دريچه ريوي (يا سرخرگ ريوي درست پس از دريچه ريوي) باريک و تنگ مي‌شود و در نتيجه جريان خون ورودي به ريه‌‌ها کاهش مي‌يابد.

 
آمفيزم
 
گروه : دستگاه تنفس و ريه ها

آمفيزم به معني نابودي پارانشيم ريوي است که منجر به از بين رفتن خاصيت ارتجاعي ريه و از بين رفتن ديواره آلوئول‌هاي ريه مي شود.

 
آمبولي ريه
 
گروه : دستگاه تنفس و ريه ها

آمبولي ريه وجود لخته خون يا چربي (به ندرت‌) در يکي از سرخرگ‌هايي که به بافت شش‌ها خونرساني مي‌کنند. لخته خون نخست در يکي از سياهرگ‌هاي عمقي اندام زيرين يا لگن شکل مي‌گيرد. آمبولي چربي بيشتر از ناحيه يک شکستگي استخواني پايه ريزي مي‌شود.

 
آسم ناشي از فعاليت ورزشي
 
گروه : دستگاه تنفس و ريه ها

آسم ورزشي معمولاً ورزشکاراني که به ورزشهاي هوازي مي پردازند را تحت تاثير قرار مي دهد. در ورزشهاي غير هوازي بروز حملات آسم ورزشي ناشايع است لذا احتمال مي دهند که جريان مداوم هوا از طريق مجاري هوايي ( در ورزشهاي هوازي ) که سبب کاهش حرارت و رطوبت اين هواي استنشاقي مي شود در افراد حساس سبب تحريک مجاري هوايي و انقباض آنها و بروز علائم مي شود.

 
آسم کودکان
 
گروه : دستگاه تنفس و ريه ها

آسم شايع ترين بيماري مزمن دوره کودکي است؛ به گونه اي که در حال حاضر ميليون ها کودک مبتلا به آسم در جهان وجود دارند. مطالعات نشان مي دهند که متاسفانه حتي در کشورهاي پيشرفته تقريباً 40 درصد کودکان مبتلا، آگاهي درستي از علايم حمله آسم و شدت آن ندارند و اين درصد در کشورما به مراتب بيشتر است.

 
آسم شغلي
 
گروه : دستگاه تنفس و ريه ها

آسم شغلي بيماري است که با ايجاد تنگي متغير و افزايش پاسخ دهي راه هوايي در مواجهه با عوامل موجود در محيط کار مشخص مي‌گردد.

 
آتلکتازي
 
گروه : دستگاه تنفس و ريه ها

آتلکتازي عبارت است از روي هم خوابيدن يک قسمت از يا تمامي يک ريه . اين وضعيت باعث عدم جذب اکسيژن به مقدار کافي از ريه مي شود.

 
ادم‌ ريه‌
 
گروه : دستگاه تنفس و ريه ها

ادم‌ ريه‌ مجموعه‌اي‌ از علايم‌ وخيم‌ و تهديد کننده‌ حيات‌ ناشي‌ از نارسايي‌ احتقاني‌ قلب‌.

 
آمفيزم‌
 
گروه : دستگاه تنفس و ريه ها

آمفيزم‌ عبارت‌ است‌ از يک‌ بيماري‌ مزمن‌ ريه‌ که‌ طي‌ آن‌ کيسه‌هاي‌ هوايي‌ (حبابچه‌ها) در ريه‌ بيش‌ از اندازه‌ گشاد مي‌شوند

 
آمبولي‌ ريه‌
 
گروه : دستگاه تنفس و ريه ها

آمبولي‌ ريه‌ وجود لخته‌ خون‌ يا چربي‌ (به‌ ندرت‌) در يکي‌ از شريان‌هايي‌ که‌ به‌ بافت‌ ريه‌ها خونرساني‌ مي‌کنند.

 
آسم (Asthma)
 
گروه : دستگاه تنفس و ريه ها

آسم وضعيتي است که در آن مسيرهاي تنفسي تنگ و ملتهب شده و موکوس اضافي ترشح مي کنند. اين وضعيت مي تواند باعث مشکل شدن تنفس، سرفه، خس خس سينه و تنگي نفس شود.

 
1
 
آشنایی با آی پزشک
درباره آی پزشک
درباره آی پزشک
جستجو در آی پزشک
 
تماس با آی پزشک
وب سایت : www.IPezeshk.com
آدرس ایمیل : info@IPezeshk.com
 
بالا