معرفی پزشکان
چشم پزشکي«متخصصین«معرفی پزشک«
چشم پزشکي
دکتر کامران ربوبيت
 
استان : تهرانشهر : دماوند
منطقه : نا مشخصگروه : چشم پزشکي

تلفن :
تلفن بيمارستان سوم شعبان دماوند:76319781 - 021 الي 3


بيمارستان سوم شعبان دماوند: دماوند، گيلاوند، روبروي پزشکي قانوني جيلارد

 
دکتر سيد حميد پرهيزگار
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : بلوار کشاورزگروه : چشم پزشکي

تلفن :
تلفن مطب: 66914660
تلفن بيمارستان سوم شعبان دماوند:76319781 - 021 الي 3


مطب: بلوار کشاورز، نرسيده به جمال زاده، پلاک 119 طبقه سوم واحد 14
بيمارستان سوم شعبان دماوند: دماوند، گيلاوند، روبروي پزشکي قانوني جيلارد

 
دکتر اختيار شيارکار
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : رسالتگروه : چشم پزشکي

تلفن :
تلفن بيمارستان فوق تخصصي چشم پزشکي بينا: 23535
تلفن مطب: 76506881
تلفن بيمارستان سوم شعبان دماوند:76319781 - 021 الي 3


بيمارستان فوق تخصصي چشم پزشکي بينا: اتوبان رسالت، نرسيده به ميدان رسالت، خروجي کرمان جوبي
مطب: رودهن، روبروي شهرداري رودهن، خيابان سهند، پلاک 41
بيمارستان سوم شعبان دماوند: دماوند، گيلاوند، روبروي پزشکي قانوني جيلارد

 
دکتر افسر دستجاني فراهاني
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : ولیعصرگروه : چشم پزشکي

تلفن :
تلفن مطب: 88942528
تلفن بيمارستان مهديه: 55062628 (11 خط)
تلفن بيمارستان ميلاد: 82039840 الي 90


مطب: خيابان وليعصر، بالاتر از چهار راه طالقاني، کوچه فرهنگ حسيني، پلاک 20، پلي کلينيک شهرداري منظقه شش
بيمارستان مهديه: ميدان شوش، خيابان فداييان اسلام، کوچه شيشه گر خانه، خيابان شهيد رجب نيا
بيمارستان ميلاد: بزرگراه همت، نرسيده به بزرگراه چمران

 
دکتر حامد اسفندياري
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : بهارستانگروه : چشم پزشکي

تلفن :
تلفن بيمارستان طرفه: 77626550 الي 9


بيمارستان طرفه: ميدان بهارستان، خيابان ابن سينا، روبروي سازمان تبليغات اسلامي

 
دکتر آزاده دوزنده طبرستاني
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : بهارستانگروه : چشم پزشکي

تلفن :
تلفن بيمارستان طرفه: 77626550 الي 9


بيمارستان طرفه: ميدان بهارستان، خيابان ابن سينا، روبروي سازمان تبليغات اسلامي

 
دکتر حميدرضا ذبيحي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : پاسدارانگروه : چشم پزشکي

تلفن :
تلفن مطب: 22595949
تلفن بيمارستان طرفه: 77626550 الي 9


مطب: پاسداران، نبش بوستان سوم، مجتمع سيمرغ، طبقه 3
بيمارستان طرفه: ميدان بهارستان، خيابان ابن سينا، روبروي سازمان تبليغات اسلامي

 
دکتر سيامک دلفزاي باهر
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : بهارستانگروه : چشم پزشکي

تلفن :
تلفن بيمارستان طرفه: 77626550 الي 9


بيمارستان طرفه: ميدان بهارستان، خيابان ابن سينا، روبروي سازمان تبليغات اسلامي

 
دکتر نادر نصيري
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : جردنگروه : چشم پزشکي

تلفن :
تلفن مطب: 22221865
تلفن بيمارستان طرفه: 77626550 الي 9


مطب: خيابان جردن، بالاتر از خيابان ظفر، نبش خيابان تنديس، شماره151
بيمارستان طرفه: ميدان بهارستان، خيابان ابن سينا، روبروي سازمان تبليغات اسلامي

 
دکتر حسين محمد ربيع
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شریعتیگروه : چشم پزشکي

تلفن :
تلفن مطب: 22221865
تلفن بيمارستان طرفه: 77626550 الي 9
تلفن بيمارستان امام حسين(ع): 77558001 - 77558002 - 77558003 الي 5


مطب: خيابان شريعتي، مابين خيابان دستگردي(ظفر) و ميرداماد، ايستگاه مينا
بيمارستان طرفه: ميدان بهارستان، خيابان ابن سينا، روبروي سازمان تبليغات اسلامي
بيمارستان امام حسين(ع): ميدان امام حسين(ع)، خيابان شهيد مدني(نظام آباد)

 
دکتر محمد اسحاقي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : ونکگروه : چشم پزشکي

تلفن :
تلفن مطب: 88874985 الي 6
تلفن بيمارستان طرفه: 77626550 الي 9
تلفن بيمارستان چشم پزشکي نگاه: 23555


مطب: ضلع شرقي ميدان ونک، ابتداي حقاني، جنب بانک کشاورز، پلاک 72، واحد 202
بيمارستان طرفه: ميدان بهارستان، خيابان ابن سينا، روبروي سازمان تبليغات اسلامي
بيمارستان چشم پزشکي نگاه: خيابان شريعتي، ابتداي اتوبان همت، نرسيده به ميدان کتابي، پلاک 3

 
دکتر ژاله رجوي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شریعتیگروه : چشم پزشکي

تلفن :
تلفن مطب: 88727473
تلفن بيمارستان طرفه: 77626550 الي 9
تلفن بيمارستان امام حسين: 73430


مطب: خيابان شريعتي، بالاتر از پل رومي، ساختمان 1725، آپارتمان 51
بيمارستان طرفه: ميدان بهارستان، خيابان ابن سينا، روبروي سازمان تبليغات اسلامي
بيمارستان امام حسين: خيابان شهيد مدني

 
دکتر محمد فقيهي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : ولیعصرگروه : چشم پزشکي

تلفن :
تلفن مطب: 88727473
تلفن بيمارستان طرفه: 77626550 الي 9
تلفن بيمارستان صدر: 88945476 - 88939981
تلفن بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي چشم پزشکي بينا: 23535


مطب: ولي عصر، خيابان اکبري، نبش خيابان هفدهم، پلاک2/1، طبقه اول
بيمارستان طرفه: ميدان بهارستان، خيابان ابن سينا، روبروي سازمان تبليغات اسلامي
بيمارستان صدر: خيابان کريمخان زند ، خيابان به آفرين
بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي چشم پزشکي بينا: بزرگراه رسالت ، بين بزرگراههاي صياد شيرازي و امام علي ، روبروي مجتمع تجاري دنياي نور

 
دکتر مجتبي فدايي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : بهارستانگروه : چشم پزشکي

تلفن :
تلفن بيمارستان طرفه: 77626550 الي 9
تلفن بيمارستان ميلاد: 88062214 الي 88062200 88062304 الي 10
مرکز چشم پزشکي نگاه: 22257987


بيمارستان طرفه: ميدان بهارستان، خيابان ابن سينا، روبروي سازمان تبليغات اسلامي
بيمارستان ميلاد: بزرگراه همت، نرسيده به بزرگراه چمران
مرکز چشم پزشکي نگاه: خيابان شريعتي، سه راه ضرابخانه، بالاتر از بزرگراه همت، خيابان کتابي، پلاک 5

 
دکتر سعيد کريمي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : بهارستانگروه : چشم پزشکي

تلفن :
تلفن بيمارستان طرفه: 77626550 الي 9


بيمارستان طرفه: ميدان بهارستان، خيابان ابن سينا، روبروي سازمان تبليغات اسلامي

 
دکتر همايون نيکخواه
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : بهارستانگروه : چشم پزشکي

تلفن :
تلفن بيمارستان طرفه: 77626550 الي 9


بيمارستان طرفه: ميدان بهارستان، خيابان ابن سينا، روبروي سازمان تبليغات اسلامي

 
دکتر عليرضا رمضاني
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : نیاورانگروه : چشم پزشکي

تلفن :
تلفن مطب: 22755355 - 22755373
تلفن بيمارستان طرفه: 77626550 الي 9
تلفن بيمارستان فوق تخصصي چشم پزشکي نگاه: 23555


مطب: خيابان باهنر (نياوران)، چهارراه مقدسي (مژده)، بالاي بانک پارسيان، پلاک 354، طبقه چهارم، واحد 11
بيمارستان طرفه: ميدان بهارستان، خيابان ابن سينا، روبروي سازمان تبليغات اسلامي
بيمارستان فوق تخصصي چشم پزشکي نگاه: خيابان شريعتي ،ابتداي اتوبان همت ، نرسيده به ميدان کتابي ، پلاک 3

 
دکتر سيد مرتضي انتظاري
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : ظفرگروه : چشم پزشکي

تلفن :
تلفن مطب: 22842540 - 22890091


مطب: شريعتي، بالاتر از خيابان دستگردي (ظفر)، پلاک 1343، ساختمان سهيل، طبقه سوم

 
دکتر صهبا فکري
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : پاسدارانگروه : چشم پزشکي

تلفن :
تلفن بيمارستان شهيد لبافي نژاد: 23602280


بيمارستان شهيد لبافي نژاد: خيابان پاسداران، بوستان نهم

 
دکتر دانيال روشن دل
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : پاسدارانگروه : چشم پزشکي

تلفن :
تلفن بيمارستان شهيد لبافي نژاد: 23602280


بيمارستان شهيد لبافي نژاد: خيابان پاسداران، بوستان نهم

 
12345>>
 
آشنایی با آی پزشک
درباره آی پزشک
درباره آی پزشک
جستجو در آی پزشک
 
تماس با آی پزشک
وب سایت : www.IPezeshk.com
آدرس ایمیل : info@IPezeshk.com
 
بالا