معرفی پزشکان
ارتوپدي«متخصصین«معرفی پزشک«
ارتوپدي
دکتر سعيد ابوالحسني
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : پونکگروه : ارتوپدي

تلفن :
تلفن مطب: 44483267
تلفن بيمارستان سوم شعبان دماوند:76319781 - 021 الي 3


مطب: پونک، بلوار ميرزا بابايي، عدل جنوبي، ساختمان پزشکان فتح، طبقه 2، واحد 12
بيمارستان سوم شعبان دماوند: دماوند، گيلاوند، روبروي پزشکي قانوني جيلارد

 
دکتر رحمت اله آزادي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهران پارسگروه : ارتوپدي

تلفن :
تلفن مطب: 77884684
تلفن بيمارستان شهيد آيت الله اشرفي اصفهاني:55625555 - 55621726


مطب: تهرانپارس، فلکه سوم تهرانپارس
بيمارستان شهيد آيت الله اشرفي اصفهاني: خيابان مولوي، چهارراه مولوي

 
دکتر هاشم صوفه
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : ولیعصرگروه : ارتوپدي

تلفن :
تلفن مطب: 88942528 - 88947944 - 77686035
تلفن بيمارستان طرفه: 77626550 الي 9


مطب: ولي عصر - خيابان فرهنگ حسيني - پلاک 20 - کلينيک شهرداري
بيمارستان طرفه: ميدان بهارستان، خيابان ابن سينا، روبروي سازمان تبليغات اسلامي

 
دکتر سعود سماورچي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : جردنگروه : ارتوپدي

تلفن :
تلفن مطب: 88787577 - 88787578
تلفن بيمارستان طرفه: 77626550 الي 9


مطب: جردن سه کوچه بالاتر از ميرداماد کوچه سرو پ 2 واحد 11
بيمارستان طرفه: ميدان بهارستان، خيابان ابن سينا، روبروي سازمان تبليغات اسلامي

 
دکتر مهريار سليماني
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شریعتیگروه : ارتوپدي

تلفن :
تلفن مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: 22227021 الي 9
تلفن مطب: 08433353219


مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد
مطب: ايلام

 
دکتر حوريه داود آبادي فراهاني
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شریعتیگروه : ارتوپدي

تلفن :
تلفن مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: 22227021 الي 9
تلفن مطب 1: 77203605
تلفن مطب 2: 22883945


مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد
مطب 1: ميدان رسالت ،خيابان نيروي دريايي،،نبش جاجرودي ،شماره 38،ساختمان پزشکان رسالت
مطب 2: خيابان دکتر شريعتي، خيابان شهيد محمود گل نبي، پلاک 11

 
دکتر سهيل مهدي پور
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شریعتیگروه : ارتوپدي

تلفن :
تلفن مطب: 22896152 الي 3
تلفن بيمارستان اختر: 22002763 - 22001072


مطب: خيابان شريعتي، قبل از پل همت، کوچه اتوبانک، پلاک 73، طبقه 5، واحد 17
بيمارستان اختر: الهيه، خيابان شريفي منش، بن بست آذر

 
دکتر آرش ملکي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : الهیهگروه : ارتوپدي

تلفن :
تلفن بيمارستان اختر: 22002763 - 22001072
تلفن مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: 22227021 الي 9


بيمارستان اختر:الهيه، خيابان شريفي منش، بن بست آذر
مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد

 
دکتر امير صباغ زاده ايراني
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : الهیهگروه : ارتوپدي

تلفن :
تلفن بيمارستان اختر: 22002763 - 22001072


بيمارستان اختر:الهيه، خيابان شريفي منش، بن بست آذر

 
دکتر رضا مينايي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : الهیهگروه : ارتوپدي

تلفن :
تلفن بيمارستان اختر: 22002763 - 22001072


بيمارستان اختر:الهيه، خيابان شريفي منش، بن بست آذر

 
دکتر مهرداد صديقي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : ارتوپدي

تلفن : 230311 - 22432560 الي 9
نوبت دهي تلفني درمانگاه: 23031505


بيمارستان طالقاني: بزرگراه شهيد چمران، خيابان يمن، خيابان شهيد اعرابي

 
دکتر محمد رضا مينياتور سجادي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : ارتوپدي

تلفن : 230311 - 22432560 الي 9
نوبت دهي تلفني درمانگاه: 23031505


بيمارستان طالقاني: بزرگراه شهيد چمران، خيابان يمن، خيابان شهيد اعرابي

 
دکتر رضا زندي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : ارتوپدي

تلفن : 230311 - 22432560 الي 9
نوبت دهي تلفني درمانگاه: 23031505


بيمارستان طالقاني: بزرگراه شهيد چمران، خيابان يمن، خيابان شهيد اعرابي

 
دکتر محمدعلي اخوت پور
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : ارتوپدي

تلفن : 23031505

بيمارستان ايت ا لله طالقاني

 
دکتر تورج شفقي شف
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : ونکگروه : ارتوپدي

تلفن :
تلفن مطب: 88879335 - 88664976
تلفن بيمارستان پارس: 88960051 - 88960052 - 88960051 الي 9


مطب: گاندي، خيابان صانعي، ساختمان نگين
بيمارستان پارس: بلوار کشاورز، جنب ساختمان سامان

 
دکتر عادل ابراهيم پور
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : ارتوپدي

تلفن : 66015119 - 66030122

خيابان آذربايجان، بين کارون و آزادي، ساختمان 1032، طبقه دوم

 
دکتر رضاشهريار کامراني
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : ارتوپدي

تلفن : 88631110


اميرآباد شمالي، بالاتراز پمپ بنزين، کوچه خسروي، پاساژ جامي، طبقه سوم

 
دکتر محمدحسن کاسب
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : ارتوپدي

تلفن :
مطب: 88837462 - 88343940


مطب: پل کريمخان خيابان سنايي روبروي بيمارستان تهران شماره 49 طبقه 3

 
دکتر محمدحسين نبيان
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : ارتوپدي

تلفن : 61479


مرکز طبي کودکان: انتهاي بلوار کشاورز ، خيابان دکتر محمد قريب ، جنب بيمارستان امام خميني(ره) ، پلاک 62

 
دکتر بابک ميرزاشاهي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : ارتوپدي

تلفن :

 
1234>>
 
آشنایی با آی پزشک
درباره آی پزشک
درباره آی پزشک
جستجو در آی پزشک
 
تماس با آی پزشک
وب سایت : www.IPezeshk.com
آدرس ایمیل : info@IPezeshk.com
 
بالا