معرفی پزشکان
طب اورژانس«متخصصین«معرفی پزشک«
طب اورژانس
دکتر علي قربانزاده
 
استان : تهرانشهر : دماوند
منطقه : نا مشخصگروه : طب اورژانس

تلفن :
تلفن بيمارستان سوم شعبان دماوند:76319781 - 021 الي 3


بيمارستان سوم شعبان دماوند: دماوند، گيلاوند، روبروي پزشکي قانوني جيلارد

 
دکتر داوود روشني
 
استان : تهرانشهر : دماوند
منطقه : نا مشخصگروه : طب اورژانس

تلفن :
تلفن بيمارستان سوم شعبان دماوند:76319781 - 021 الي 3


بيمارستان سوم شعبان دماوند: دماوند، گيلاوند، روبروي پزشکي قانوني جيلارد

 
دکتر امير خليلي
 
استان : تهرانشهر : دماوند
منطقه : نا مشخصگروه : طب اورژانس

تلفن :
تلفن بيمارستان سوم شعبان دماوند:76319781 - 021 الي 3


بيمارستان سوم شعبان دماوند: دماوند، گيلاوند، روبروي پزشکي قانوني جيلارد

 
دکتر امين شمس اختري
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : اميريهگروه : طب اورژانس

تلفن :
تلفن بيمارستان لقمان حکيم: 77626550 الي 9


بيمارستان لقمان حکيم: خيابان کارگر جنوبي، چهار راه لشگر، خيابان مخصوص

 
دکتر آنيتا سبزقبائي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : اميريهگروه : طب اورژانس

تلفن :
تلفن بيمارستان لقمان حکيم: 77626550 الي 9


بيمارستان لقمان حکيم: خيابان کارگر جنوبي، چهار راه لشگر، خيابان مخصوص

 
دکتر پروين کاشاني
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : اميريهگروه : طب اورژانس

تلفن :
تلفن بيمارستان لقمان حکيم: 77626550 الي 9


بيمارستان لقمان حکيم: خيابان کارگر جنوبي، چهار راه لشگر، خيابان مخصوص

 
دکتر علي وفائي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : اميريهگروه : طب اورژانس

تلفن :
تلفن بيمارستان لقمان حکيم: 77626550 الي 9


بيمارستان لقمان حکيم: خيابان کارگر جنوبي، چهار راه لشگر، خيابان مخصوص

 
دکتر کامران حيدري
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : اميريهگروه : طب اورژانس

تلفن :
تلفن بيمارستان لقمان حکيم: 77626550 الي 9


بيمارستان لقمان حکيم: خيابان کارگر جنوبي، چهار راه لشگر، خيابان مخصوص

 
دکتر محمد منوچهري فر
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : اميريهگروه : طب اورژانس

تلفن :
تلفن بيمارستان لقمان حکيم: 77626550 الي 9


بيمارستان لقمان حکيم: خيابان کارگر جنوبي، چهار راه لشگر، خيابان مخصوص

 
دکتر مهرداد تقي زاده
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : اميريهگروه : طب اورژانس

تلفن :
تلفن بيمارستان لقمان حکيم: 77626550 الي 9


بيمارستان لقمان حکيم: خيابان کارگر جنوبي، چهار راه لشگر، خيابان مخصوص

 
دکتر ميترا رحيمي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : اميريهگروه : طب اورژانس

تلفن :
تلفن بيمارستان لقمان حکيم: 77626550 الي 9


بيمارستان لقمان حکيم: خيابان کارگر جنوبي، چهار راه لشگر، خيابان مخصوص

 
دکتر نصراله احمدوند پارکي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : بهارستانگروه : طب اورژانس

تلفن :
تلفن بيمارستان طرفه: 77626550 الي 9


بيمارستان طرفه: ميدان بهارستان، خيابان ابن سينا، روبروي سازمان تبليغات اسلامي

 
دکتر حجت درخشان فر
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شریعتیگروه : طب اورژانس

تلفن :
تلفن مطب: 26700152 - 09370787376
تلفن مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: 22227021 الي 9


مطب: خيابان شريعتي، روبروي ميرداماد، کوچه بيان، پلاک 23، طبقه پنجم، واحد 14
مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد

 
دکتر امين صابري نيا
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تجریشگروه : طب اورژانس

تلفن :
تلفن بيـمارستان شهداي تجريش : 25719 - 22718002 - 22718001


بيمارستان شهداي تجريش: ميدان تجريش، خيابان شهرداري

 
دکتر بهروز هاشمي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تجریشگروه : طب اورژانس

تلفن :
تلفن بيـمارستان شهداي تجريش : 25719 - 22718002 - 22718001


بيمارستان شهداي تجريش: ميدان تجريش، خيابان شهرداري

 
دکتر سعيد صفري
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تجریشگروه : طب اورژانس

تلفن :
تلفن بيـمارستان شهداي تجريش : 25719 - 22718002 - 22718001


بيمارستان شهداي تجريش: ميدان تجريش، خيابان شهرداري

 
دکتر عليرضا براتلو
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تجریشگروه : طب اورژانس

تلفن :
تلفن بيـمارستان شهداي تجريش : 25719 - 22718002 - 22718001


بيمارستان شهداي تجريش: ميدان تجريش، خيابان شهرداري

 
دکتر عليرضا مجيدي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تجریشگروه : طب اورژانس

تلفن :
تلفن بيـمارستان شهداي تجريش : 25719 - 22718002 - 22718001


بيمارستان شهداي تجريش: ميدان تجريش، خيابان شهرداري

 
دکتر محمد هدي فروزانفر
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تجریشگروه : طب اورژانس

تلفن :
تلفن بيـمارستان شهداي تجريش : 25719 - 22718002 - 22718001


بيمارستان شهداي تجريش: ميدان تجريش، خيابان شهرداري

 
دکتر احسان کريمي علويجه
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : طب اورژانس

تلفن :

 
1234>>
 
آشنایی با آی پزشک
درباره آی پزشک
درباره آی پزشک
جستجو در آی پزشک
 
تماس با آی پزشک
وب سایت : www.IPezeshk.com
آدرس ایمیل : info@IPezeshk.com
 
بالا