معرفی بیماری ها
عفوني«بیماری ها«
عفوني
اسهال مسافرتي
 
گروه : عفوني

اسهال مسافرتي، شايع‌ترين بيماري است که ساکنان کشورهاي توسعه‌يافته را که از مناطق در حال‌توسعه بازديد مي‌کنند، گرفتار مي‌کند.

 
اسهال
 
گروه : عفوني

افزايش غير طبيعي دفعات اجابت مزاج که معمولا با تغيير در قوام و حجم مدفوع همراه است، اسهال ناميده مي‌شود که مي‌تواند به دو صورت حاد يا مزمن بروز کند.

 
زونا (هرپس زوستر)
 
گروه : عفوني

زونا عبارت‌ است‌ از يک‌ عفونت‌ ويروسي دستگاه‌ عصبي مرکزي. ويروس‌ زونا (همان‌ ويروس‌ آبله‌ مرغان‌) در افرادي که‌ آبله‌ مرغان‌ نگرفته‌ا‌ند و غالبا در بيماراني که‌ نيازمند سرکوب‌ دستگاه‌ ايمني با دارو براي هرگونه‌ بيماري هستند سرايت‌ مي کند.

 
توکسوپلاسموز
 
گروه : عفوني

توکسوپلاسموز (به انگليسي: Toxoplasmosis) عبارت است از يک عفونت تک ياخت‌هاي با توکسوپلاسما گوندي که در انسان‌‌ها و بسياري از گونه‌‌هاي پستانداران و پرندگان ايجاد مي‌‌شود.

 
سپسيس (عفونت منتشر)
 
گروه : عفوني

وقتي که بدن به عفونت و التهاب باکتريال بطور طبيعي واکنش نشان دهد، سپسيس اتفاق مي افتد. در سپسيس، باکتري‌ها سمي توليد مي کنند که باعث انتشار وسيع التهاب در ارگان‌هاي بدن شده و درجه حرارت بدن فرد، فشار خون و عملکرد ريه‌ها و ديگر ارگان‌ها به سرعت تغيير مي کند.

 
آسکاريازيس (عفونت آسکاريس)
 
گروه : عفوني

آسکاريازيس يک بيماري است که عامل آن نوعي از کرم آسکاريس مشهور به آسکاريس لومبريکوئيدس است. در بيش از 85% موارد، اين عفونت نشانگاني را به همراه ندارد، به ويژه اگر تعداد کرم‌ها اندک باشد. با افزايش تعداد کرم‌ها، علائم نيز افزايش مي‌يابند. اين علائم مي‌توانند شامل تنگي نفس و تب در آغاز بيماري باشند. ممکن است بعداً علائمي چون تورم شکم، درد شکم و اسهال پديد آيد.

 
آرتريت واکنشي
 
گروه : عفوني

آرتريت واکنشي يا راکتيو Reactive arthritis بيماري است که در آن به دنبال عفونت در يک قسمت از بدن، در مفصلي دور از آن التهاب ايجاد ميشود. آرتريت به معناي التهاب مفصل است و منظور از آرتريت واکنشي اينست که مفصل به عفونت واکنش نشان ميدهد. محل اين عفونت معمولا در روده يا مجراي ادرار است.

 
آپانديسيت
 
گروه : عفوني

آپانديسيت (به انگليسي Appendicitis))، يا آويزآماس به التهاب ناگهاني آپانديس گفته مي‌شود. آپانديس زائده‌اي کوچک و انگشتي‌شکل است که از روده بزرگ درناحيه پايين و راست شکم منشعب مي‌شود و مثل يک کيسه کوچک و باريک است که دهانه آن به داخل روده بزرگ باز مي‌شود و انتهاي آن بسته است.

 
اسهال‌ مزمن‌ غيراختصاصي‌ دوران‌ کودکي‌
 
گروه : عفوني

اسهال‌ مزمن‌ غيراختصاصي‌ دوران‌ کودکي‌ عبارت‌ است‌ از اسهال‌ (بيش‌ از 5 بار اجابت‌ مزاج‌ آبکي‌ يا شل‌ در روز) به‌ طور مزمن‌ در يک‌ کودک‌ سالم‌.

 
اسهال‌ خوني‌ باکتريايي‌ (شيگلوز)
 
گروه : عفوني

اسهال‌ خوني‌ باکتريايي‌ (شيگلوز) عبارت‌ است‌ از يک‌ عفونت‌ باکتريايي‌ در لايه‌هاي‌ سطحي‌ پوشاننده‌ جدار داخلي‌ روده‌ها.

 
اپيديديميت‌
 
گروه : عفوني

اپيديديميت‌ عبارت‌ است‌ از التهاب‌ و عفونت‌ اپيديديم‌. اپيديديم‌ يک‌ ساختار مستطيلي‌ شکل‌ است‌ که‌ به‌ قسمت‌ بالايي‌ هر کدام‌ از بيضه‌ها مي‌چسبد.

 
اپي‌گلوتيت‌
 
گروه : عفوني

اپي‌گلوتيت‌ عبارت‌ است‌ از يک‌ عفونت‌ ناگهاني‌ و تهديدکننده‌ زندگي‌ درکودکان‌ که‌ در اپي‌گلوت‌ روي‌ مي‌دهد.

 
آنسفاليت‌ ويروسي‌
 
گروه : عفوني

آنسفاليت‌ ويروسي‌ عبارت‌ است‌ از التهاب‌ حاد مغز در اثر عفونت‌ ويروسي‌.

 
آندوکارديت‌
 
گروه : عفوني

آندوکارديت‌ عبارت‌ است‌ از يک‌ عفونت‌ غير مسري‌ که‌ عضله‌ قلب‌، دريچه‌هاي‌ قلب‌، و آندوکارديوم‌ (پوشش‌ داخلي‌ حفرات‌ يا دريچه‌هاي‌ قلب‌) را درگير مي‌سازد.

 
آميبياز (اسهال‌ خوني‌ آميبي)
 
گروه : عفوني

آميبياز (اسهال‌ خوني‌ آميبي) عبارت‌ است‌ از يک‌ عفونت‌ انگلي‌ روده‌ بزرگ‌ و گاهي‌ کبد.

 
آمپيم‌
 
گروه : عفوني

آمپيم‌ عبارت‌ است‌ از تجمع‌ چرک‌ در يکي‌ از حفرات‌ بدن‌.

 
آفت‌ دهان‌
 
گروه : عفوني

آفت‌ دهان‌ عبارت‌ است‌ از زخم‌هاي‌ دردناکي‌ که‌ در مخاط‌ دهان‌ به‌ وچود مي‌آيند.

 
آبسه‌ مغزي‌ يا اپي‌دورال‌
 
گروه : عفوني

آبسه‌ مغزي‌ يا اپي‌دورال‌ تجمع‌ چرک‌ ناشي‌ از يک‌ عفونت‌ باکتريال‌ در مغز يا خارجي‌ترين‌ لايه‌ از سه‌ لايه‌ غشايي‌ که‌ مغز و نخاع‌ را مي‌پوشانند.

 
آبسه‌ پستان‌
 
گروه : عفوني

آبسه‌ پستان‌ عبارست‌ است‌ از يک‌ ناحيه‌ عفوني‌ شده‌ بافت‌ پستان‌ که‌ در اثر مبارزه‌ بدن‌ باعفونت‌، چرک‌ در آن‌ جمع‌ مي‌شود، آبسه‌ دربر گيرنده‌ بافت‌ پستان‌، نوک‌ پستان‌، غدد شيري‌، و مجراهاي‌ شيري‌ است‌.

 
آبسه‌ آنورکتال‌
 
گروه : عفوني

آبسه‌ آنورکتال‌ عبارت‌ است‌ از بروز آبسه‌ (تجمع‌ چرک‌ ناشي‌ از عفونت‌) در ناحيه‌ اطراف‌ مقعد و راست‌ روده‌.

 
1
 
آشنایی با آی پزشک
درباره آی پزشک
درباره آی پزشک
جستجو در آی پزشک
 
تماس با آی پزشک
وب سایت : www.IPezeshk.com
آدرس ایمیل : info@IPezeshk.com
 
بالا