معرفی پزشکان
کودکان - عفوني«فوق تخصص و فلو شیپ«معرفی پزشک«
کودکان - عفوني
دکتر عبدالله کريمي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شریعتیگروه : کودکان - عفوني

تلفن :
تلفن مطب:: 22225296 - 22908555 - 26411913
تلفن مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: 22227021 الي 9


تهران - خيابان شريعتي - بالاتر از سه راه ميرداماد - نرسيده به ايستگاه متروي شريعتي - جنب بانک اقتصاد نوين - پلاک 1180 - طبقه دوم - واحد 3
مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد

 
دکتر شهناز آرمين
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شریعتیگروه : کودکان - عفوني

تلفن :
تلفن مطب:26406641
تلفن مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: 22227021 الي 9


مطب: خيابان شريعتي، کوچه هديه، پلاک 10، طبقه 5، واحد 13
مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد: خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد

 
دکتر حسن پور مشتاق
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : کودکان - عفوني

تلفن : 22908146 - 09126402128
تلفن بيمارستان لقمان حکيم: 55424230- 55424231- 55424233- 55424234- 55424235
تلفن بيمارستان کودکان مفيد: 26410091
تلفن بيمارستان شهدا تجريش: 22749201


بيمارستان لقمان حکيم: خيابان کارگر جنوبي، خيابان مخصوص، کلينيک ويژه
بيمارستان کودکان مفيد: خيابان شريعتي، نرسيده به ميرداماد، کلينيک ويژه
بيمارستان شهدا تجريش

 
دکتر حسن پورمشتاق
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : اميرآبادگروه : کودکان - عفوني

تلفن :
تلفن بيمارستان لقمان حکيم: 77626550 الي 9
تلفن بيمارستان کودکان مفيد: 26410091
تلفن بيمارستان شهدا تجريش: 22749201


بيمارستان لقمان حکيم: خيابان کارگر جنوبي، چهار راه لشگر، خيابان مخصوص
بيمارستان کودکان مفيد: خيابان شريعتي، نرسيده به ميرداماد، کلينيک ويژه
بيمارستان شهدا تجريش

 
دکتر علي اکبر رهبري منش
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : کودکان - عفوني

تلفن : 88690788 - 88689653 - 09122170170


مطب: بزرگراه چمران، پل مديريت، چهارراه مسجد قدس، بالاي داروخانه ستاره

 
دکتر خديجه دانشجو
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : کودکان - عفوني

تلفن : 22570187


مطب: پاسداران، خيابان دولت، روبروي پمپ بنزين، کوچه بهشت، پلاک 4، واحد 2

 
دکتر قمرتاج خطائي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : تهرانگروه : کودکان - عفوني

تلفن : 66430525


مطب: جمالزاده شمالي، نرسيده به بلوار کشاورز، پلاک 155

 
دکتر عبدالله کريمي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شریعتیگروه : کودکان - عفوني

تلفن :
بيمارستان مفيد:9 - 22227021

بيمارستان آزادي:6603514466001226
مطب: 33347349


بيمارستان مفيد:تهران، خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد، مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد

بيمارستان آزادي:آزادي - خيابان ميمنت - روبروي آتش نشاني - بيمارستان آزادي
مطب:تهران، ميدان امام حسين، خيابان صفا، خيابان اقبال لاهوري، روبروي داروخانه لادن، شماره 123

 
دکتر صديقه رفيعي طباطبايي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شریعتیگروه : کودکان - عفوني

تلفن : بيمارستان مفيد:9 - 22227021


بيمارستان مفيد:تهران، خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد، مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد

 
دکتر شهناز آرمين
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شریعتیگروه : کودکان - عفوني

تلفن :
بيمارستان مفيد:9 - 22227021
مطب: 26406641


بيمارستان مفيد:تهران، خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد، مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد
مطب:خيابان دکتر شريعتي، روبروي حسينيه ارشاد، کوچه هديه، پلاک10، طبقه 5 واحد13

 
دکتر سيد عليرضا فهيم زاده
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شریعتیگروه : کودکان - عفوني

تلفن :
بيمارستان مفيد:9 - 22227021
مطب:22276391 و 26411913


بيمارستان مفيد:تهران، خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد، مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد
مطب:خيابان شريعتي بعد از سه راه ميرداماد اولين کوچه سمت چپ ، بن بست شريفي پلاک 4 طبقه اول

 
دکتر رکسانا منصور قناعي
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : ونکگروه : کودکان - عفوني

تلفن :
بيمارستان مفيد:9 - 22227021
بيمارستان ميلاد: 820398409


بيمارستان مفيد:تهران، خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد، مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد
بيمارستان ميلاد:بزرگراه همت - نرسيده به بزرگراه چمران - بيمارستان ميلاد

 
دکتر سيد عليرضا فهيم زاد
 
استان : تهرانشهر : تهران
منطقه : شریعتیگروه : کودکان - عفوني

تلفن :
تلفن بيمارستان مفيد:9 - 22227021

تلفن مطب: 22276391 - 26411913


بيمارستان مفيد: خيابان دکتر علي شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، نرسيده به خيابان ميرداماد، مرکز پزشکي، آموزشي و درماني کودکان مفيد
مطب: خيابان شريعتي، بعد از سه راه ميرداماد، اولين کوچه سمت چپ، بن بست شريفي، پلاک 4، طبقه اول

 
1
 
آشنایی با آی پزشک
درباره آی پزشک
درباره آی پزشک
جستجو در آی پزشک
 
تماس با آی پزشک
وب سایت : www.IPezeshk.com
آدرس ایمیل : info@IPezeshk.com
 
بالا