معرفی مراکز درمانی
آزمايشگاه تشخيص طبي«معرفی مراکز درمانی«
آزمايشگاه تشخيص طبي
تشخيص طبي رازي
 
استان : يزدشهر : بافق
منطقه : نا مشخصگروه : آزمايشگاه تشخيص طبي

خيابان وحشي بافقي طبقه فوقاني رستوران امير

 
رازي
 
استان : يزدشهر : يزد
منطقه : نا مشخصگروه : آزمايشگاه تشخيص طبي

يزد - خيابان کاشاني - کوچه زايشگاه بهمن

 
آزمايشگاه مرکز بهداشتي درماني نير
 
استان : يزدشهر : تفت
منطقه : نا مشخصگروه : آزمايشگاه تشخيص طبي

تفت -نير - مرکز بهداشتي درماني

 
ازمايشگاه مرکز بهداشتي درماني بهاباد
 
استان : يزدشهر : بافق
منطقه : نا مشخصگروه : آزمايشگاه تشخيص طبي

بافق بهاباد خيابان امام (ره )مرکز بهداشتي درماني بهاباد

 
آزمايشگاه مرکز بهداشتي درماني سخويد
 
استان : يزدشهر : تفت
منطقه : نا مشخصگروه : آزمايشگاه تشخيص طبي

روستاي سخويد مرکز بهداشتي درماني سخويد

 
آزمايشگاه مرکز بهداشتي درماني نصرآباد
 
استان : يزدشهر : تفت
منطقه : نا مشخصگروه : آزمايشگاه تشخيص طبي

تفت نصراباد پيشکوه محله باغ شهيد مرکز بهداشتي درماني نصرآباد

 
بيمارستان شهيد بهشتي تفت
 
استان : يزدشهر : تفت
منطقه : نا مشخصگروه : آزمايشگاه تشخيص طبي

تفت بلوار شهيد بهشتي بيمارستان شهيد بهشتي

 
مرکز بهداشتي درماني مزرعه نو
 
استان : يزدشهر : اردکان
منطقه : نا مشخصگروه : آزمايشگاه تشخيص طبي

عقدا مزرعه نو

 
مرکز بهداشتي درماني روشن
 
استان : يزدشهر : صدوق
منطقه : نا مشخصگروه : آزمايشگاه تشخيص طبي

ندوشن - خيابان امام سجاد (ع)

 
مرکز بهداشتي درماني نوري رضوانشهر
 
استان : يزدشهر : صدوق
منطقه : نا مشخصگروه : آزمايشگاه تشخيص طبي

رضوانشهر خيابان شهيد صدوقي

 
مرکز بهداشتي درماني صدرآباد رستاق
 
استان : يزدشهر : صدوق
منطقه : نا مشخصگروه : آزمايشگاه تشخيص طبي

صدرآباد رستاق ابتداي خيابان امام روبروي پاسگاه انتظامي

 
ازمايشگاه دهشير
 
استان : يزدشهر : تفت
منطقه : نا مشخصگروه : آزمايشگاه تشخيص طبي

تفت دهشير مرکزبهداشتي درماني دهشير

 
مرکز بهداشتي درماني کهرويه
 
استان : يزدشهر : تفت
منطقه : نا مشخصگروه : آزمايشگاه تشخيص طبي

روستاي کهدوئيه مرکز بهداشتي درماني کهرويه

 
مرکزبهداشتي درماني سانيج
 
استان : يزدشهر : تفت
منطقه : نا مشخصگروه : آزمايشگاه تشخيص طبي

تفت سانيچ

 
آزمايشگاه بهداري شرکت سنگ آهن مرکزي
 
استان : يزدشهر : بافق
منطقه : نا مشخصگروه : آزمايشگاه تشخيص طبي

بافق آهن شهرکدپستي 89718

 
ازمايشگاه فرهنگيان يزد
 
استان : يزدشهر : يزد
منطقه : نا مشخصگروه : آزمايشگاه تشخيص طبي

يزد انتهاي خ شهيد رجايي خ معلم

 
سازمان انتقال خون يزد
 
استان : يزدشهر : يزد
منطقه : نا مشخصگروه : آزمايشگاه تشخيص طبي

يزد - ميدان ابوذر

 
مرکز بهداشتي درماني بخ
 
استان : يزدشهر : تفت
منطقه : نا مشخصگروه : آزمايشگاه تشخيص طبي

تفت دهستان گاريزات مرکز بهداشتي درماني بخ

 
ازمايشگاه شماره 3
 
استان : يزدشهر : اردکان
منطقه : نا مشخصگروه : آزمايشگاه تشخيص طبي

اردکان خيابان صدراباد داخل مرکز شماره 3

 
مرکز بهداشتي درماني هدش
 
استان : يزدشهر : تفت
منطقه : نا مشخصگروه : آزمايشگاه تشخيص طبي

تفت - هدش - مرکز بهداشتي درماني

 
12345 >>
 
آشنایی با آی پزشک
درباره آی پزشک
درباره آی پزشک
جستجو در آی پزشک
 
تماس با آی پزشک
وب سایت : www.IPezeshk.com
آدرس ایمیل : info@IPezeshk.com
 
بالا